Briljant. Enklere med ny strekkfast PE-tilkobling

Briljant ferdigstøpte renneløpskummer er enkle i bruk og montering. Nå blir det enda enklere å bruke med PE-rør, med ny strekkfast PE-tilkobling. Stikk inn røret, og det sitter umiddelbart. Tett, sikkert og med kortere byggetid.

Ferdigstøpte Briljant renneløpskummer blir stadig mer vanlig i bruk i norske VA-anlegg. Ikke så rart. Det unike Briljant-konseptet gir mulighet til skreddersydde renneløpskummer med “flow” optimaliserte renner. Dermed skal entreprenøren kunne opprettholde en byggehastighet som kun er mulig med prefabrikkerte løsninger.

Skjøtes strekkfast
Litt mer komplisert blir det når det er snakk om PE-ledninger. Rørgjennomføringen må gjøres strekkfast for å ta imot bevegelser i ledningen. Det krever ekstra tiltak. Det løses på mange ulike vis, med varierende kvalitet. Den beste metoden til nå har vært å bruke kassestøp og injeksjons-slange.

Nå er det klart en tilkobling som kan bli en ny standard.

Loe har testet den nyutviklede PE-tilkoblingen som er strekkfast, men også særdeles kjapp og enkel i montering. Det nye skjøtesystemet er en rendyrket innstikkskobling. Stikk røret inn i muffen. Der sitter det umiddelbart både fast og tett, og montøren kan umiddelbart gå videre til neste kobling.

Tilkoblingen består av to deler:

  • Anger Lock pakning, som gir en tett skjøt.
  • En klem-/låsering som holder  PE-ledningen fast.

Alle komponenter blir støpt inn i kummen ved produksjonen.

Homogent støpt kum
– Med låseringen for PE-ledningen får vi en homogent støpt kum. Her er ingen ekstra påstøp som kan medfører fare for lekkasje. Dermed kan vi tilby kortere leveringstid og en fullstendig sikker og tett løsning for god rørgjennomføring. Renneløpene i briljantkummer er også tilpasset rørdimensjonen. Dermed unngår man terskler, og får et helhetlig system som passer godt sammen.

Det sier fabrikksjef Bjørn Ødegård hos Loe Rørprodukter AS i Hokksund.

I produksjon av kummen benyttes det én muffeformer for Anger Lock tettepakningen, samt én for klem- og låseringen. Etter støp tas muffeformerne ut. Klem- og låseringen monteres ytterst, og Anger Lock-pakningen innerst. Dermed er Briljant-kummen klar for utsendelse til kunde.

– Når kunden mottar kummen er det bare å sette inn PE-ledningen. Når den er satt inn er det ikke mulig å trekke den ut igjen, sier Ødegård.

Klart til levering før jul
Tilkoblingen er nylig utviklet, og er straks klar for produksjon. Bjørn Ødegård forventer at Loe Rørprodukter skal være leveringsdyktig på kummen oppunder jul, i slutten av fjerde kvartal. 

PE-tilkoblingen i Briljant kummer vil være tilgjengelig i dimensjonene DN/OD 180, 225, 280, 315 og 355. Tilpasset SDR-17. I forbindelse med utviklingen har det blitt laget en protype for 160 PE. Det er den samme kummen du ser på bildene i denne artikkelen.

Ny strekkfast kobling gjør det enklere å koble PE-ledninger inn på Briljant kummer.

Hos PE-spesialisten Hallingplast ser man med spenning fram til å se den nye tilkoblingen.

– PE-ledningen bør forankres. Det er kjempeflott dersom det nå kommer en ny tilkobling som løser det!
Det sier salgs- og markedssjef Sverre Tragethon i Hallingplast.

Selskapet er en av de aller største leverandørene av PE-rør i Norge. PE brukes i økende grad i både trykkledninger og trykkløse systemer.

Bevegelse
PE beveger seg 0,18 mm pr meter og grad for et frittliggende rør. Det vil si at en 100 meter lang ledning vil ekspandere eller trekke seg sammen med 18 mm pr °C temperaturforskjell dersom det ikke har noe forankring.

– Det er lite bevegelse i en nedgravd PE-ledning da massene rundt røret vil holde igjen røret fra bevegelse. For trykkløse ledninger er muligheten for setninger den eneste faktoren som vil forsøke å trekke i ledningen, sier Tragethon.

En PE-ledning blir vanligvis koblet til en kum på én av to måter:

  1. PE-stuss er støpt inn i kummen. Ledningen sveises til denne på utsiden av kummen.
  2. PE-ledningen stikkes inn i en muffe i kummen, og forankres på utsiden med en støpt forankringskloss eller en forankringsplate som mothold i omfylte masser.

Tragethon understreker at han ikke kjenner til den nye PE-koblingen fra Basal og Loe Rørprodukter AS. Han tror imidlertid den vil være i bruk om kun kort tid.

– Det er stor variasjon blant ledningseiere og rådgivere. Mange er flinke til å teste ny teknologi. Fordelen med å være en lokal aktør som  Basal og Hallingplast er at produktene ofte er bygget med bakgrunn i en eksisterende problemstilling i markedet. Da blir man mer en problemløser enn en«støvsugerselger». Veien inn i markedet er dermed kortere, sier han.

Hallingplast tror det er både plass til og behov for mange ulike materialer i VA-nettet.

– Ulike grunnforhold krever ulike materialer. Det viktige er at vi jobber for å utvikle materialer og metoder sammen med ledningseierne. Her opplever vi at Basal og Hallingplast har mye felles i ønsket om innovasjon og utvikling, sier Sverre Tragethon.

Del artikkelen: