Basal Briljant. Fra håndarbeid til industriproduksjon

Siden Basal ble etablert i 2001 har det skjedd en betydelig investering i nye formverktøy og produksjonsmaskiner hos medlemsbedriftene. I den første perioden var investeringene vesentlig i formverktøy. De siste årene har investeringene vært størst i nye produksjonsmaskiner som har bidratt til økt automatisering og mer rasjonell produksjon.

Samtidig har det skjedd en betydelig produktutvikling. For renneløpskummer kan særlig Optikum nevnes. Bunnseksjoner med små renneløp og rett gjennomløp, x-løp eller kråkefot i dimensjoner inntil 315 mm har hatt en eventyrlig vekst som Optikum – betongkum med integrert plast renneløp og muffer.Det produktet som krever mest ressurser å produsere i dag er renneløpskummer som krever skreddersøm. Her må renneløpene fortsatt utformes manuelt med støpeskje. I større dimensjoner er variasjonene store med hensyn til antall innløp, type innløp, dimensjon på innløp, samt vinkel og høyde på innløpene. Inntil nylig har man derfor ikke kunnet fremstille slike kummer industrielt.

Nå har imidlertid Basal investert i en industrirobot som skal frese former i ekspandert polystyren (EPS) for støping av slike kummer. Renneløpskummen har fått navnet Basal BriljantTM.

 

1

Nye muligheter
Det at man kan tilpasse alle innløp og utløp til både ledningstype/leverandør, dimensjon, vinkel og høyde gjør at man får en unik hydraulisk utforming på renneløpene uten bruk av rørdeler og bend. Hvis man for eksempel har et hovedløp hvor det er prosjektert DN300 ig betong hovedledning, et sideløp på 90 grader med 160 PVC og et sideløp på 225 grader med 200 X-Stream, vil man med dagens standard renneløpskum måtte benytte 11 rørdeler (illustrasjon 1).

2

Med Basal Briljant vil man kun ha behov for en rørdel – spissvender på utløp, (illustrasjon 2).I tillegg kan man skråstille muffen på inn- og utløp inntil 15 %, slik at systemet fleksibelt kan tilpasses samme fall i kumrenne som i ledning, uansett om fallet er stort eller lite.

I systemet er det lagt inn valg for rennehøyde. Man kan velge hel rennehøyde, 2/3 rennehøyde og halv rennehøyde. Rennehøyde er definert som innvendig rørdiameter midt i kummen. Hvis fallet i renna er stort vil man da kunne få rennehøyde som er lavere enn rørdiameter ved innløp. Det er derfor mulig å heve rennehøyden inntil 200 mm. Dette gjør at man alltid vil kunne få full rennehøyde, også ved innløp. Fallet på bankettene kan også velges med to forskjellige fall, 1:100 og 1:50.

Basal BriljantTM leveres i DN1000, 1200 og 1600 kumdiameter og med forskjellige byggehøyder og godstykkelser.

De forskjellige muffevariantene som vil bli tilgjengelige fra starten er:
•  ig-muffe DN150-1400.
•  PVC/PP DN110-400
•  Pragma DN160-630
•  X-Stream DN100-600

3

Skulle det senere bli behov for å tilby flere typer rørtilknytninger, er det tilstrekkelig å lage nye muffeformere.Som det fremkommer av illustrasjon 3 er det sammenheng mellom rørdimensjon og kumstørrelse og godstykkelse på kum.

Merk spesielt at fordi konstruerte plastrør har veldig lang eller dyp muffe må man velge større kumdiameter og/eller veggtykkelse på kummen til disse rørene enn for tilsvarende betongrørdimensjon.

Utforming og produksjon av Basal Briljant™

4

Prosessen startes ved at man legger relevante renneløpsdata, som innløp, utløp, høyder, vinkler, samt type og dimensjon på rørtilkoblingene inn i et skjema (illustrasjon 4). Dataene sendes til en server.

5

Prosessert gjennom en CAD-generator blir en 3D-modell av kummen sammen med input-verdiene auto-matisk sendt tilbake til brukeren for godkjenning i et PDF format. I tillegg til PDF dokumentet leveres kummen også i et STP-format som kan importeres og åpnes i Autocad, og på den måten brukes sammen med produkt bibliotekene Nova-point og Focus VARDAK (illustrasjon 5 og 6).

6

7

Prosessert gjennom en CAD-generator blir en 3D-modell av kummen sammen med input-verdiene auto-matisk sendt tilbake til brukeren for godkjenning i et PDF format. I tillegg til PDF dokumentet leveres kummen også i et STP-format som kan importeres og åpnes i Autocad, og på den måten brukes sammen med produkt bibliotekene Nova-point og Focus VARDAK (illustrasjon 5 og 6).Når kummen er godkjent blir dataene generert til et robot-program og en industrirobot freser da renneløpene i EPS (illustrasjon 7).

8

Til renneløpet påmonteres en sidekjerne. Sidekjernen danner fort-settelsen av renneløpet, rørmuffe i kumvegg, samt utsparing for rørinnføring. Sidekjernen består av to sylindre – stilk og hatt, samt en muffeformer  (illustrasjon 8). Sidekjernen trådskjæres, og leveres i alle renneløpsdimensjoner DN110-1400 og alle varianter av innvendige rørdiametre. Muffeformeren leveres i 3 varianter. En for betongrør med innstøpt gummipakning (ig), PVC/PP og korrigerte plastrør. Muffeformeren (illustrasjon 8) benyttes for ig-rør. ig-pakningen monteres på muffeformeren.

Etter utstøping og avforming av sidekjerne vil ig-pakningen være innstøpt i kumveggen etter samme prinsipp som ved produksjon av ig-rør. For konstruerte rør vil muffeformeren ha en vesentlig enklere form. Dette fordi pakningen til konstruerte rør monteres på spissenden. I dette tilfellet vil muffeformeren kun være en sylinder som monteres på stilken. Standard helveggede PVC- og PP-rør har også integrert muffe-pakning. For å kunne levere Briljant med integrert pakning er det, sammen med Trelleborg Forsheda, utviklet en egen gummimansjett som muffeformer (illustrasjon 9-12). Som det fremkommer av illustrasjon 9 har gummimansjetten en utvendig vulst. Denne vulsten danner utsparing for den integrerte pakningen. Etter støping og avforming vippes gummimansjetten ut (illustrasjon 10). Deretter felles en pakning inn i slissen som vist på illustrasjon 11 og 12. Det benyttes en kraftig pakning som både kan benyttes til trykkledninger og avløp, tilsvarende Trelleborgs Powerlock-pakning til PVC trykkrør.

9

10

11

12

13

Etter at stilk, hatt og muffeformer er montert sammen, monteres sidekjernene på det utfreste renneløpet (illustrasjon 13).

14

EPS-formen tilpasses støpeform-ens diameter, og påføres coating. Deretter settes EPS-formen på en innvendig stålkjerne (illustrasjon 14) og formen lukkes.

15

Renneløpsseksjonen produseres i en operasjon av selvkomprimerende betong (illustrasjon 15). Dette er betong med samme lave v/c-tall som tørrstøpte betong-rør og kummer, og vil derfor få samme styrke og unike kvalitet som disse.

16

Forskjellen fra vanlig tørrbetong er at tilsetningsstoffer gjør betongen flytende. Derfor må kummen herdes i formen til dagen etter støping.Da oppnår man en betydelig glattere overflate enn tørrstøpte produkter, noe som sikrer optimal hydraulisk funksjon og driftssikkerhet (illustrasjon 16).

Tre av Basals medlemmer har så langt gått til anskaffelse av støpeformer for å produsere Basal BriljantTM. Målet er at disse i løpet av sommeren skal kunne begynne å tilby renneløpskummen.På bakgrunn av erfaringer med denne type kumløsninger har vi stor tro på at kummen vil ta det norske markedet med storm, slik det har skjedd ute i Europa.

I takt med økt behov og etterspørsel planlegger Basal å investere i ytterligere to freseroboter, samtidig som mange av Basals medlemmer vil investere i støpeformer. Målet er at Basal BriljantTM skal være landsdekkende samt at samtlige medlemmer skal ha en rimelig nærhet til robotene.

EPS-formen trekkes ut av kummen ved hjelp av vakuum

EPS-formen danner renneløpene.

Det er mulig å velge hel rennehøyde, 2/3 rennehøyde og halv rennehøyde.

Renneløpsseksjonen produseres i en operasjon av selvkomprimerende betong. Man får en svært glatt overflate, noe som sikrer optimal hydraulisk funksjon og driftssikkerhet.

Del artikkelen: