Artikler

Det handler om kompetanse og kvalitet i alle faser

Nå kan vannkummer produseres og testes på en identisk måte innenfor gitte trygge rammer, slik at skader aldri skal oppstå forutsatt riktig montering, sier sivilingeniør Tom A. Karlsen i rådgiverselskapet Cowi AS.

Grossister har en utfordring

FM gruppen hadde bestilt hele 36 vannkummer av NOBI. Entreprenøren skulle selv sørge for skruing av vannkummene, mens en grossist skulle levere alle delene og vannledningene.

– Problemet var at grossisten ikke klarte å levere og det ble vanvittig dyrt.

Nytt monteringskurs for å øke kompetansen

Basal arrangerte sitt første kurs for montering av vannkum i februar. Nå settes det opp et nytt kurs i oktober slik at enda flere Basal bedrifter kan montere og levere Basal Aqua-Safe vannkum!

Utvikler nye løsninger som renser overvann

I kampen mot miljøgifter og mikroplast, som ender i våre fjorder og havneområder, er sandfangene ofte det eneste rensetrinnet for forurenset vegvann. – Et sandfang renser egentlig veldig bra, undersøkelser har vist at opptil 50 % av tungmetallene kan holdes tilbake i et sandfang.

Overvannsbekk ved Akkebakke i Trondheim

Bærekraftig overvannshåndtering

Nye skjerpede retningslinjer for rensing av overvann fra veg, vil kreve bedre renseløsninger enn tilfellet er i dag, mener Edvard Sivertsen fra SINTEF Byggforsk og Tone M. Muthanna fra Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU.