Artikler-o

Kan man forbedre eksisterende stikkrenner uten å grave?

Sivilingeniør Madeley Guerrero, forskningsassistent ved NTNU i Trondheim har skrevet en master om forbedrede innløp til stikkrenner. Hun har utført eksperimentelle forsøk på en stikkrennemodell ved å se på ulike innløpsutforminger.

Vannsenteret på Ås ønsker å se nærmere på omfyllingsmasser

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) har så vidt åpnet dørene, og det er store behov som skal dekkes. For VA-bransjen er en av utfordringene at gjenbruk av omfyllingsmasser i grøft i alt for liten grad benyttes. Daglig leder Sjur Tveite ønsker å få til et samarbeid der teori fra Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal utprøves i praksis hos Vannsenteret.

Effektiv dreneringsløsning fra Vestlandet

Førde Sementvare AS har utviklet en firkantkum med rist, som effektivt drenerer bort store vannmengder og samtidig tar liten plass. Med erfaringene fra flommen etter uværet «Hans» bør kanskje løsningen vurderes brukt også på Østlandet?

Betongprodukter bidrar godt til overvannshåndtering

Fra 1. januar 2024 ble plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift, TEK17, oppdatert. Loven fastsetter treleddsstrategien for håndtering av overvann. Treleddsstrategien går ut på at du først skal søke å infiltrere vannet, i neste trinn skal du fordrøye vannet og i tredje trinn skal du få en god og kontrollert avrenning av vannet.

Flommen førte til økt salg av betongrør med større dimensjoner

Etter uværet «Hans» har Basals bedrifter fått en rekke henvendelser fra kommuner, fylker og entreprenører som måtte reparere skader på veier og annen infrastruktur. – Vi solgte mer rør i august enn vi gjorde fra januar til juli, forteller avdelingsleder Gøran Gutubakken i Østraadt Øst i Gjøvik.