Kortreiste masser midt i byen

Skanska Industri vil ha ned transportavstander og CO2-utslipp på masser. Løsningen finnes midt i Oslo. Skanska kaller dem “masse-huber”. Der blir overskuddsmasser resirkulert til nye, byggbare masser. Med et minimum av lastebiltrafikk. Massehåndtering er en stor utfordring for mange entreprenører i og nær de store byene. Ofte må det kjøres lange avstander for å bli

Les mer »

Gjesteskribent: Tom Baade Mathiesen

«Modernisert» etablering av grøfter i VA-prosjekter  Gjennom snart førti år har jeg hatt gleden av å arbeide sammen med flinke VA-ingeniører og entreprenører i prosjekter for å få frem denne viktige infrastrukturen og da særlig i byområder. Jeg vil her gå inn på hvordan fokuset nok har forandret seg og at man nå må ha adskillig

Les mer »

Ølen gjør betongen grønnere

Miljøkravene kommer fort nå. Også til rør som skal graves ned i bakken. Hos Ølen Betong er de godt i gang med et EPD-arbeid som skal vise at betongrør er det mest miljøvennlige alternativet. Spesielt når transport og installasjon ute hos entreprenør blir inkludert i det totale miljøregnskapet. – Vi må dokumentere hele veien. Byggherre

Les mer »

Registrer deg for å få neste nummer av VA forum tilsent pr post.