Tester ny miljøvennlig renseløsning for overvann

I en ny miljøsatsing har Basal AS startet opp et større utviklingsprosjekt for å lage fremtidens renseløsning for forurenset overvann. Samarbeidspartner Leca International skal levere et nyutviklet filter som fanger opp inntil 95 prosent av tungmetallene.

Les mer »

Bygger ut VA-anlegg i rekordfart

Utbyggingen av nytt VA-anlegg i Mørkveslia som er en del av Myrkdalen Fjellandsby, hadde oppstart i mai og skal være ferdig i november. For å klare den korte tidsfristen valgte entreprenøren å bruke Basalbedriften Nobi AS sin ferdigmonterte Aqua-safe vannkum. 

Les mer »

Registrer deg for å få neste nummer av VA forum tilsent pr post.