Ombruk av masser ga klimapris

Norconsult og Isachsen Anlegg er tildelt Byggenæringens klimapris for prosjektet fv. 120 Storgata i Lillestrøm. Det var de innovative og bærekraftige løsningene for massehåndteringen i prosjektet som spesielt imponerte juryen

Les mer »

Ny renseløsning for forurenset overvann

Skild AS skal utvikle en filterinnsats som bruker organisk polymer for å binde partikler i forbehandlingsdelen. Med det blir Basals rensekum et komplett renseanlegg, som kan fange opp hele 95-99 % av tungmetallene i overvann.

Les mer »

25 år som daglig leder

Lars tok over familiebedriften Loe Rørprodukter AS noen få år etter at Gardermoen ble utbygd. Der hadde de store leveranser, og i den forbindelse investere de mye i nytt formverktøy til produksjon av ig-kummer.

Les mer »

Leggescenarioet står for mesteparten av utslippene

For miljødeklarasjonen Environmental Product Declaration (EPD) er riktige data den hellige gral. Legger man sammen alle data får man et helt annet bilde enn om man bare ser på enkeltelementer. Miljøregnskapet for et betongrør som legges i gjenbrukte masser blir betydelig bedre enn for rør som omfylles med nyprodusert pukk.

Les mer »

Registrer deg for å få neste nummer av VA forum tilsent pr post.

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev?

Hold deg oppdatert med våre nyhetsbrev som sendes ut 3-5 ganger per halvår.