Warning: Undefined array key "options" in /srv/users/vaforum/apps/vaforum/public/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192
Forsiden - vaforum

Erfaringer etter flommen Hans

En måned etter stormen Hans møtes representanter fra SVV, Jevnaker kommune, Skanska og Basal for å lære av erfaringene som ble gjort det dramatiske døgnet. Til tross for at trafikken på nye E16 mellom Eggemoen og Olum i Jevnaker kommune ikke ble berørt av flommen medførte allikevel flomvannet store utfordringer.

Les mer »

Ingen regler for utforming av rister

Da uværet «Hans» rammet E16 ved Jevnaker var det kombinasjonen av vanvittige mengder vann i bratt terreng, rester etter skogdrift og tette rister i stikkrenner som skapte størst utfordringer.

Les mer »

Beregningsprogram for stikkrenner

På Basal.no er det igjen mulig å beregne kapasitet og rørdimensjon på stikkrenner med innløps-kontroll. Programmet gir en enkel beregning av nødvendig dimensjon og utforming på stikkrenner i betong, basert på formelgrunnlag gitt i håndbok V240.

Les mer »

Registrer deg for å få neste nummer av VA forum tilsent pr post.

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev?

Hold deg oppdatert med våre nyhetsbrev som sendes ut 3-5 ganger per halvår.