Bransjens sikreste vannkum

Norge er blant landene i Europa med størst lekkasjeprosent i VA-anlegg. Det avdekkes feil på nærmere 60 prosent av nye VA-anlegg i Norge. Det er bekymringsfulle tall, og kompetansebedriften Basal har tatt grep for å heve kvaliteten på vannledningsnettet.

Les mer »

58,8 prosent feil på nye VA-anlegg

I løpet av 2020 registrerte Norva24 Sørmiljø og Rørinspeksjon Norge feil på mer enn halvparten av nye avløpsanlegg. Sørmiljø dekker området Agder og Telemark. – Men det er de samme feilene som går igjen rundt om, det er liten grunn til å tro at det er så mye bedre andre steder i landet, sier Per Sigve Henriksen, driftsleder rørtjenester i Norva24.

Les mer »

Ombruk av masser ga klimapris

Norconsult og Isachsen Anlegg er tildelt Byggenæringens klimapris for prosjektet fv. 120 Storgata i Lillestrøm. Det var de innovative og bærekraftige løsningene for massehåndteringen i prosjektet som spesielt imponerte juryen

Les mer »

Ny renseløsning for forurenset overvann

Skild AS skal utvikle en filterinnsats som bruker organisk polymer for å binde partikler i forbehandlingsdelen. Med det blir Basals rensekum et komplett renseanlegg, som kan fange opp hele 95-99 % av tungmetallene i overvann.

Les mer »

Registrer deg for å få neste nummer av VA forum tilsent pr post.

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev?

Hold deg oppdatert med våre nyhetsbrev som sendes ut 3-5 ganger per halvår.