Kortreiste masser midt i byen

Skanska Industri vil ha ned transportavstander og CO2-utslipp på masser. Løsningen finnes midt i Oslo. Skanska kaller dem “masse-huber”. Der blir overskuddsmasser resirkulert til nye, byggbare masser. Med et minimum av lastebiltrafikk. Massehåndtering er en stor utfordring for mange entreprenører i og nær de store byene. Ofte må det kjøres lange avstander for å bli

Les mer »

Komplett levering på Voss

Voss Næringspark trinn to er nå under utbygging. Her har Nobi Voss fått en leveranse som smaker ekstra godt. De leverer nemlig komplett infrastruktur til feltet. Alt av kummer og rør, i «alle» materialer. Inkludert 12 Aqua-Safe vannkummer – og en komplett pumpestasjon til over millionen. – Ja, dette er en kjekk levering! Vi er

Les mer »

Går i front for miljø

Anleggsbransjen får stadig strengere krav om å redusere miljøbelastningen. Det kravet må også leverandørene oppfylle. Basal fikk alle eierbedriftene med på en dag med fullt fokus på miljø.  – Vi må vekk fra forbruk, over på gjenbruk. Allmennheten oppfatter betong som en miljøversting. Men med mer miljøvennlige sementer og mulighet til omfylling med grove, stedlige

Les mer »

Registrer deg for å få neste nummer av VA forum tilsent pr post.