Utvikler nye løsninger som renser overvann

I kampen mot miljøgifter og mikroplast, som ender i våre fjorder og havneområder, er sandfangene ofte det eneste rensetrinnet for forurenset vegvann. – Et sandfang renser egentlig veldig bra, undersøkelser har vist at opptil 50 % av tungmetallene kan holdes tilbake i et sandfang.

Les mer »
Overvannsbekk ved Akkebakke i Trondheim

Bærekraftig overvannshåndtering

Nye skjerpede retningslinjer for rensing av overvann fra veg, vil kreve bedre renseløsninger enn tilfellet er i dag, mener Edvard Sivertsen fra SINTEF Byggforsk og Tone M. Muthanna fra Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU.

Les mer »
Montering av vannkum

Storsatsing på innendørs montering av vannkummer

Basals medlemmer satser nå for fullt på vannkummer og har tilrettelagt for montering i sine produksjonslokaler.
– VA-miljøblad nr. 112 er klar på at prefabrikkerte vannkummer skal monteres innomhus og i tørre og varme omgivelser, sier Terje Reiersen, teknisk direktør i Basal.

Les mer »

Registrer deg for å få neste nummer av VA forum tilsent pr post.