Erfaringer etter flommen Hans

En måned etter stormen Hans møtes representanter fra SVV, Jevnaker kommune, Skanska og Basal for å lære av erfaringene som ble gjort det dramatiske døgnet. Til tross for at trafikken på nye E16 mellom Eggemoen og Olum i Jevnaker kommune ikke ble berørt av flommen medførte allikevel flomvannet store utfordringer.

Ny ansatt i Basal

Basal har ansatt Ivar Haga som assisterende teknisk sjef. Han har en mastergrad i industriell økonomi med fordypning i vann- og miljøteknikk og energiøkonomi. Ivar har tolv års erfaring som rådgiver innen VA faget i Multiconsult.