Ny ansatt i Basal

Basal har ansatt Ivar Haga som assisterende teknisk sjef. Han har en mastergrad i industriell økonomi med fordypning i vann- og miljøteknikk og energiøkonomi.

Masteroppgaven hans omhandlet klimaendringers påvirkning på overvannsnettet, med fokus på et boligfelt i Sandnes kommune.

Fra tidligere har han tolv års erfaring som rådgiver innen VA faget i Multiconsult hvor han blant annet har jobbet med tidligfaseprosjekter, detaljprosjektering samt oppfølging i byggetid.

Basal gleder seg til å dra nytte av Ivar sin erfaring fra rådgiverbransjen, og ser stort potensiale i å kunne utvikle våre løsninger basert på hvordan rådgiverne arbeider med å beskrive tekniske løsninger samt utfører beregninger.

I Basal vil Ivar sitt hovedansvarsområde være Rør- og kumprodukter. Han vil arbeide med standardisering, kvalitetsheving av produkter og tekniske løsninger. Han bistår også ved spørsmål angående dimensjonering og styrkeberegninger ved spesielle lastsituasjoner.

Ivar startet hos Basal 1. oktober og er allerede et solid tilskudd til organisasjonen, både sosialt og faglig.

Ivar Haga:

Ass. Teknisk sjef

Mobil: 976 05 712
E-post: ivar@basal.no

Del artikkelen: