Kumløsninger

Vann- og avløpskummer dekker en rekke viktige funksjoner, særlig ved kontroll, inspeksjon drift og vedlikehold. Basal kumløsninger er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av betongkummer til vann- og avløpsnettet.

Overvann og renseløsninger

Det er mer bærekraftig å investere i tiltak som forebygger skader forårsaket av ekstremnedbør enn å utbedre skader i etterkant. En bør alltid etterstrebe løsninger som gjenbruker overvannet, slik at overvannet kan fordrøyes, renses og gjenbrukes.