Verifisering av BASAL AQUA-SAFE

Basal har bedt Cowi AS, ved Tom A. Carlsen, om en verifisering av Basal Aqua-Safe kursopplegg med hensyn på monteringskompetanse etter kravene i VA-Miljøblad nr. 112 “Kumsikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum”. Tom A. Calsen har i mange år jobbet for en sikker vannkum og var delaktig i utarbeidelsen av VA-miljøblad nr. 112.