Vital sekstiåring

Bedriften lå opprinnelig på landet og produserte små avløpsrør på sommerstid. Nå produserer de året rundt, leverer VA-varer til hele landet, ligger i en tettbygd bydel og er like vitale.

Ideell røravvinkling

Langbend gir optimal hydraulikk i ledningsstrengen langs nye E6 ved Vinstra. På deler av strekket ble armeringen rotert 90 grader i forhold til standard oval armering, for å ivareta en retningsendring.