Ideell røravvinkling

Langbend gir optimal hydraulikk i ledningsstrengen langs nye E6 ved Vinstra. På deler av strekket ble armeringen rotert 90 grader i forhold til standard oval armering, for å ivareta en retningsendring.

Langbend er tradisjonelle ig-falsrør som er avvinklet fem grader i muffen. I tillegg kan skjøten avvinkles som på øvrige rør. Langbend kan kobles sammen og kombineres med ordinære rør. Vinkelendringen kan utføres både horisontal og vertikal, helt uten bruk av andre rørdeler.

Svinger to veier
I Vinstra foregår en storstilt nybygging av E6. Prosjektet var en tid Norges største enkeltstående vegparsell.
På en del av strekket ligger en bekk. Den blir lagt i rør, med E6 på toppen. Optimale hydrauliske forhold ble oppnådd ved bruk av langbend. Som bildene viser ligger det to rørstrekk under vegen. Ledningsstrengene består av Basal langbend DN2000.

Det som ikke fremkommer like godt fra bildene, er at ledningen ikke bare svinger i forhold til horisontalplan, vegen skrår også kraftig oppover. Mot slutten av strekket ble langbendene vridd, slik at rørstrekket flater ut. Langbendene løste altså utfordringen horisontalplan og vertikalplan.

Multiconsult beskrev prosjektet på oppdrag av Statens vegvesen.

413 falsrør og 55 langbend
Arbeidet begynte i høst og gikk frem mot jul, i et veldig tempo. AF bygger vegen. De heiste rørene rett fra bilen og ned i grøfta ved hjelp av mobilkran. På den måten la de mellom 20 og 25 rør hver dag.

I fabrikken, Loe Rørprodukter AS i Hokksund, kan de produsere 20 falsrør og to langbend om dagen. Utfordringen ble løst takket være en stram styring på logistikken.
– Vi kjørte opp  fire biler hver dag i en måned, forklarer Loes avdelingsleder i Trondheim, Øystein Frantzen.

Spesialløsning ble svaret
Deler av ledningsstrekket ligger dypt, med opp mot åtte meter overdekning. For å ivareta jordtrykket er det lagt inn ekstra armering i falsrørene. Som kjent plasseres armeringen i henhold til Basal standard, som beskriver den dimensjon og antall armeringsringer for hvert enkelt produkt.

Ved bruk av ig-langbend fra Basal oppnås perfekte hydrauliske egenskaper i ledningsstrengen. Langbend er optimal til bruk der ledningstrengen må tilpasses andre konstruksjoner, der ledningstrengen legges i krappere kurve enn vinkelendringen i skjøt tillater, og der fall inn og ut av kummen er stort.

Løfteankeret er innstøpt på to sider, for å kunne ta vinkelendring både til høgre og venstre.

Del artikkelen: