Anbefaler kortreist stein

Per Dugstad

Øker den gjennomsnittlige transporten med kun tre kilometer, vil miljøutslippet øke med ti prosent, ifølge SINTEF.
– Det er sløseri å ikke ta vare på overskuddsmassene fra byggeprosjekter, sier Per Dugstad.

Ingeniørgeologen som nå er pensjonist, har arbeidet hele sitt yrkesaktive liv med bruk av stein og konstruksjoner. Nå opplever han at det blir mer og mer fokus på kortreist stein.

Viktig distriktsnæring
Mineralske råstoffer er nest etter vann den naturressursen som verden bruker mest av. Tilgangen til sand, grus og knust stein er en forutsetning for de fleste byggearbeider. Dugstad viser fram et kart med oversikt over Norges mange pukk- og grusverk. Dette er ei viktig distriktsnæring i Norge.
– Innenlands årsforbruk er 12 tonn per person. Det utgjør en full lastebil. I tillegg så har vi en betydelig eksport, sier Dugstad.

Kostbar transport
Tilslagsmaterialer kan kun hentes ut der naturen har plassert dem, men må anvendes der de trengs. Norge bruker nå mer energi på å transportere enn å produsere slikt råstoff.
Biltransport av tilslagsmaterialer ga i 2012 et CO2-utslipp på 110.000 tonn, i tillegg til 30.000 tonn fra innenlands båttransport. Øker den gjennomsnittlige transporten med kun tre kilometer, vil miljøutslippet øke med ti prosent, ifølge SINTEF.
– Vi bruker nå mer energi på selve transporten enn produksjonen av pukken. Hvis leveransen må fraktes 2,5 mil, så koster frakten mer enn selve pukken, forteller Dugstad.

– Mangler ikke stein
Flere steder er sand- og grusforekomstene i ferd med å tømmes. Knapp-heten er mest merkbar nær de store byene. Det har økt transporten langveis fra.
– Vi er blant annet i ferd med å gå tom for grus i området rundt Oslofjorden og i Rogaland. Det er derimot ingen fare for at Norge skal gå tom for pukk. Vi mangler ikke stein i Norge.

Sløseri
Fordi stein finnes nesten over alt, er knust fjell et kortreist råstoff. Knust fjell i form av tilslagsmaterialer (pukk) har lenge vært brukt i betong og asfalt, ikke minst i Norge.
– Det er sløseri å ikke ta vare på overskuddsmassene fra store byggeprosjekter, sier Dugstad, og viser til flere større tunnelprosjekter hvor overskuddsmassen bare har blitt dumpet i sjøen.
– Det er ikke bærekraftig.
Standarder for tilslagsmaterialer har til nå vært konsentrert om krav til blant annet styrke og slitasje. I fremtiden vil det være større fokus på miljøkriterier som energibruk, utslipp, trafikkbelastning ved transport, støy og utnyttelsesgrad for forekomster.

PUKK

Knust fjell i form av grove tilslagsmaterialer (pukk) har lenge vært brukt i betong og asfalt, ikke minst i Norge. Dette er velkjent teknologi. Utfordringene har vært knyttet til den finknuste delen av massen.
30 prosent av materialet fra en knuseprosess er finstoff (sand) med kornstørrelse på opptil fire millimeter. Tradisjonelle produksjonsmetoder har gjort det umulig å gi denne massen en kvalitet som kan aksepteres i betong og asfalt. Verdens pukkverk er derfor fulle av lagret finknust masse som ikke lar seg utnytte.

Del artikkelen: