Innstøping av plastdeler

Ved behov for å støpe inn plastrør eller andre PE-koblinger, støper Loe Rørprodukter AS nå inn en injeksjonsslange i kassestøper. Dette er et tiltak for å forebygge eventuelle lekkasjer da innstøping av plastdeler kan være utfordrende.