Innstøping av plastdeler

Ved behov for å støpe inn plastrør eller andre PE-koblinger, støper Loe Rørprodukter AS nå inn en injeksjonsslange i kassestøper. Dette er et tiltak for å forebygge eventuelle lekkasjer da innstøping av plastdeler kan være utfordrende.

Utfordringene er blant annet at det er vanskelig å oppnå tilstrekkelig vedheft mellom betong og plastdeler. Varierende temperaturutvidelseskoeffisienter er også en utfordring som øker med økt diameter på innstøpningsdel. Når betong herder stiger temperaturen og lave temperaturer i grøfta kan medføre en glipe ved innstøpt rørdel.For å være i stand til å utbedre dette i etterkant, dersom en slik glipe mot formodning skulle oppstå, støper Loe Rørprodukter AS nå inn injeksjonsslange på alle kassestøp i de aktuelle produktene.

 

Injeksjonsslangen legges rundt den innstøpte rørdelen. Injeksjonsmassen blir presset ut via huller i slangen og spres jevnt slik at porer,  sprekker og evt. andre hulrom som kan forårsake lekkasje tettes.

Kassestøpen armeres kraftig for å oppta kreftene fra PE røret.

Ved innstøping monteres injeksjonsslangen iovergangen mellom betong og innstøpings-materiale. Kun en mateslange er synlig etterinnstøping på innsiden av kummen.

Innstøpt rørdel klar for injisering av tetningsmasse.

Del artikkelen: