Skreddersydde pumpestasjoner

De skreddersydde kloakk-pumpestasjonene fra AxFlow (Norpump) er basert på prefabrikkerte betongprodukter og moderne teknologi.

Sumpen til AxFlow/Norpump-pumpestasjoner består av kumringer i betong, belagt med to-komponent epoxy fra fabrikk. Overbygget er enten prefabrikkert eller bygget på plassen, og står på fabrikkstøpt betonggulv, også det belagt med to-komponent epoxy fra fabrikk. Alle produktene knyttet til AxFlow/Norpump-pumpestasjoner er tetthetsgaranterte og fordi pumpene står på solid støpt betongfundament, unngås all form for vibrasjonsskade, driftsstøy og høyfrekvent lyd.

Tetthet og renhold
– Opprinnelig ble alle kloakkpumpestasjoner laget av betong, men de tidlige hadde noen ”barnesykdommer”, som i all hovedsak gjaldt tetthet. Da glassfiberarmert polyester ble introdusert, gikk mange over til prefabrikkerte avløpsstasjoner av plastmateriale, forklarer Sogge Johnsen senior, maskiningeniør og salgssjef for pumpestasjonene hos AxFlow.
Tidligere arbeidet han ved Norpump, det var der han begynte å lansere pumpestasjoner basert på prefabrikkerte betongprodukter. Arbeidet videreførte han i Axflow, og nå har han et tett samarbeid med Ølen Betong.

– Med dagens teknologi og betongkvalitet er pumpestasjonene enkle å holde rene og potte tette, slår Sogge Johnsen senior fast.

 

Ølen Betong prefabrikkerer betongplater til pumpestasjoner levert av AxFlow. Fra venstre Ølen Betongs salgsleder innen VA Knut Magne Østenstad og divisjonsleder innen VA Gudmund Thomassen.

 

Ingen vibrasjonsskader
Maskiningeniøren begynte å arbeide med pumper knyttet til VA i 1982. Først som produktansvarlig, senere salgsingeniør, regionsjef, prosjektsjef og salgssjef i ulike firma. Han har arbeidet for Hamo, ABS pumper, Grundfos pumper, Norpump AS og nå Axflow. Sogge Johnsen senior kan vise til en imponerende liste over referanseprosjekt for pumpestasjoner. Det var i stillingen som salgsjef hos Norpump AS, han ble opptatt av gode løsninger for avløpsstasjoner basert på prefabrikkert betong. Dette arbeidet har han videreført.– Jeg er opptatt av skreddersøm, og derfor har jeg valgt løsninger basert på betong, forklarer han.

AxFlow/Norpump-pumpestasjoner har konisk bunn. Når bunnen fungerer som en trakt, unngås avleiringer som bidrar til å redusere lukt i stasjonen. Med innebygget vegg- og sumpspyling er de tilrettelagt for enkelt renhold. Fett i avløpsvannet er en utfordring i pumpestasjoner. På de speilglatte overflatene som epoxy-belagt betong utgjør, er rengjøring like enkelt som for GUP stasjoner. Om rengjøringen er enklere ved bruk av epoxy er uvisst, men kunden får det de måtte ønske.

Full fleksibilitet
I utgangspunktet er pumpene plassert i sumpen. Mange ønsker imidlertid at pumpene står over bakkenivå, av HMS-hensyn.

– I våre pumpestasjoner plasseres uansett pumpene på et betongdekke. Det er et dødt materiale som tåler enhver belastning fra en pumpe. Derfor blir det ingen vibrasjon med påfølgende støy eller  delaminering av gulvet, forklarer Johnsen.
Betonggulvene prefabrikkeres for øvrig med utsparinger til luker, som utstyres med sikkerhetsrister.

– Kumringene gir stor fleksibilitet, mens en ved stasjoner laget av glassfiberarmert umettet polyester (GUP) er prisgitt en støpeform i en gitt størrelse. Betong er lett formbart, og kundene får de løsningene de ønsker. Sump, maskingulv, alle komponentene kan formes akkurat som en vil. Ønsker kunden et større hus, er ikke det noen utfordring. Økonomisk er det bedre å få gulvene prefabrikkert på fabrikk. På grunn av transporten er de prefabrikkerte husene våre 2,4 meter brede, og kan leveres som tre eller fire meter lange, utdyper han.
I tillegg har firmaet også begynt å engasjere lokale snekkere. I mange tilfeller leverer AxFlow nå selve betongkonstruksjonen, pumpene og sumpen, mens en lokal snekker reiser huset.

Kort leveringstid
Fordi stasjonene består av prefabrikkerte produkter, er produksjonstiden kort. Ofte skal graveentreprenøren montere stasjonen i forbindelse med annet arbeid, da er det godt å få en stasjon montert i løpet av noen få arbeidsuker, slik at entreprenøren kan sette den ned og komme seg videre. Ofte benyttes også gravemaskinen på stedet til å løfte både stasjonen og overbygget ned fra bilene og på plass.
I de prefabrikkerte overbyggene er for øvrig alt det elektriske ferdig koblet, inklusiv traverskran. Derfor er det i prinsippet bare å heise delene på plass på avrettet fundament, koble de til og sette stasjonen i drift.

Miljøaspektet
AxFlow modifiserer også eldre stasjoner.
– Landet over er det utallige gamle stasjoner. Jeg er opptatt av hva en gjør med disse ut fra et miljøperspektiv. Utette, gamle stasjoner representerer en forurensningsfare, og stasjoner som over tid påføres skader forårsaket av vibrasjon, vil begynne å lekke. Et annet vesentlig aspekt er hva som skjer med stasjonen når den en gang er utslitt. Vi sier at betongen varer evig. Dagens betong varer i hvert fall meget lenge, spesielt sammenlignet med GUP. Når pumpestasjonen en gang er foreldet (for liten kapasitet) kan den flyttes, eller knuses og benyttes som fyllmasser dersom armeringen fjernes.

Fakta

T-merket kum:
skjøt og gods er dokumentert med et prøvetrykk på 5 meter vannsøyle, ingen drypp etter 15 min.

T-merket ig kum:
skjøt og gods er dokumentert med et prøvetrykk på 10 meter vannsøyle, samt en tverrlast i skjøt på 50 kiloNewton (kN) i 15 minutter uten noen form for drypp.

Trykkøkningsstasjon med pumper montert på betonggulv gir ikke vibrasjoner og dermed lite støy.

Røropplegg og vannmåler  plassert i epoxybelagt kum.

Del artikkelen: