Potte tett kumtopp

Vannkummer i flomutsatte områder bør sikres med tett kumtopp, men ingen regel uten unntak. Dette gjelder ikke for brannkummer. Om vinteren kan underlokket fryse fast og føre til fatale forsinkelser under brannutrykning.

Pakning eller kassestøp?

Forankring med kassestøp er unødvendig ifølge VA-nestoren Tom A. Karlsen (Cowi). Betong og andre materialer oppfører seg forskjellig. Derfor får man aldri en supertett løsning uten å gjøre spesielle tiltak. Bruk av pakning løser denne utfordringen.

Ulike rørmaterialer til besvær!

PE-rør koblet mot støpejern som flensforbindelse kan være en utfordring, men det er fullt mulig å oppnå en lekkasjefri kobling. Forutsetningen er at man benytter riktig pakning og at monteringen utføres korrekt.