Effektiv dreneringsløsning fra Vestlandet

Førde Sementvare AS har utviklet en firkantkum med rist, som effektivt drenerer bort store vannmengder og samtidig tar liten plass. Med erfaringene fra flommen etter uværet «Hans» bør kanskje løsningen vurderes brukt også på Østlandet?