Legger 60 meter rør på ei natt!

Omfattende rehabilitering av rullebanen på Torp Sandefjord lufthavn.

SANDEFJORD/TORP: Det siste flyet har landet og klokken nærmer seg midnatt. Mørket har senket seg og ti gravere, to hjulmaskiner, en hjullaster, fire dumpere, to traktorer, en doser, en Sweeper, og fem lastebiler er klare for nattas arbeidsøkt. Den starter klokken 24.00 og varer fram til klokken 05.00, da skal flyplassen igjen være klar for normal drift. Flypassasjerene skal ikke merke noenting.
 
– Vi blir ca. 35 mann som skal jobbe her i natt, sier driftsleder Alexander Hansen hos ansvarlig entreprenør Marthinsen & Duvholt AS. Vi står utenfor arbeidsbrakken, hvor karene gjør seg klare for nattens dyst. Refleksvester og hjelmer er på plass og colaflaskene er tomme.
 
Omfattende oppgradering
Det er et omfattende arbeid for rehabilitering og oppgradering av Torp Sandefjord lufthavn som er i gang. Det skal bygges et nytt overvannssystem langs hele den ca. 3 km langer rullebanen. Det skal også bygges en ny snuplass for fly i tillegg til at rullebanebelysningen skal byttes ut og nytt asfaltdekke skal legges. Prosjektet har vært planlagt siden 2014 og forventes ferdig november 2017. Budsjettrammen er på 250 millioner kroner.
 
– Det er en forutsetning for prosjektet at flyplassen skal være åpen på dagtid. Hittil har arbeidet gått bra og vi er i rute, sier byggeleder fra Rambøll, Sture Solum Andersen, som medgir at det er utfordrende å jobbe om natten. Det er mye som må være på plass. Hver eneste natt.
80 meter med rør
VA-forum kjører ut på rullebanen, der er det full aktivitet med det nye overvannsanlegget som legges 15 meter utenfor rullebanen. Siden alt arbeid må dekkes over etter endt økt, må arbeidslaget først grave seg ned igjen til rør-enden og deretter grave grøfter for rørene.
 
– Vi har et mål om at hvert arbeidslag skal legge 30 meter med rør samt en kum på ei natt. Vi er to arbeidslag, så tilsammen blir det 60 meter med rør og to kummer, sier Hansen.
 
– Klarer dere det?
– Ja, vi har vært oppe i 80 meter rør på et lag pluss en kum, sier driftslederen, som medgir at dette er en uvanlig jobb.
– Dette er noe som vi gjør en gang i livet.
 
Sparer mann og tid
Tre Pipelifter type 2 brukes til monteringen av ig-falsrør.
 
– Jobben hadde vært mulig uten, men med pipliftere er det mye mer effektiv drift.
Her som alt er tilrettelagt fordi vi må ha mest mulig meter rør pr natt, sier Hansen, og føyer til at hvis man skulle løftet rør med kjetting så hadde det vært behov for en ekstra mann til å koble på kjetting på rørhengeren.
 
– Vi sparer en mann og tid.
 
Stor leveranse
Loe Rørprodukter AS har levert mer enn 2790 meter med ig-falsrør DN 400, mer enn 1140 meter med ig-falsrør DN 500 og mer enn 60 Briljantkummer DN 1200, og mer enn 170 trekkekummer.
 
– Det har vært et stort volum på kort tid, sier Karl Magne Slettedal som er ansvarlig for prosjektet for Loe Rørprodukter AS.
 
Det er ikke første gang at Loe Rørprodukter AS har levert til en flyplass.
 
– Vi har hatt flere leveranser til 
Gardemoen og til Rygge. Vi har akkurat nå begynt på en ny leveranse til Gardemoen.
 
Fornøyde
Anleggsleder Rune Farmen fra entreprenør Marthinsen & Duvholt mener at arbeidet med overvannsanlegget går mye bedre enn forventet.
 
– Vi er veldig fornøyde med leveransen. Alt er på stell. Det er bra, fordi det er ganske hektisk her. Arbeidstiden vi har i løpet av en natt er kort og alt skal klaffe for at vi skal holde tidsfristene, sier Farmen.
 
– Hva er den største utfordringen?
 
– Logistikk og planlegging. Alt må være på plass i god tid med riktig kvalitet før nattens økt; på dette anlegget kan ikke noe av det som skal monteres pr skift mangle eller ha feil – alt må være klart ved oppstart for alle lag.
 
En annen utfordring er overskuddsmassen:
– Det er mye masseforflytning med overskudd blant annet fra grøfter og breddeutvidelsen, sier anleggslederen, som understreker at det er spesielt å jobbe på natten.
 
– Men det ser ut som om det går greit. Vi er spente på hvordan det går når vi skal i gang med asfalteringen, som er væravhengig.
Loe Rørprodukter leverer til dette prosjektet: 
– Briljantkummer  DN 1200 mer enn 60 stk.
– ig-falsrør DN 400 mer enn 1240 stk.,
dvs. mer enn 2790 m
-ig-falsrør DN 500 mer enn 500 stk.,
dvs. mer enn 1140 m
– TK 2 m/ lokk og ramme ca. 110 stk.
– TK 3 m/ lokk og ramme ca. 60 stk.
– Infiltrasjonssandfang ca. 100 stk.
 
Kilde: Loe Rørprodukter AS
Tiltakene som skal gjennomføres: 
– legge nytt asfaltdekke på hele rullebanen
– etablere nye skuldre på hver side av rullebanen
– bygge ny snuplass for fly i sydenden av rullebanen
– bygge nytt overvannssystem langs hele rullebanen
– bytte ut rullebanebelysning og foranliggende forsyningsanlegg

Del artikkelen: