Derfor velger de Optikum

Kummer på spillvannsnettet skal være gode og trygge driftspunkt for personell og utstyr, i forbindelse med drift og vedlikehold av ledningsanleggene. Videre vil en i størst mulig grad unngå forhold som kan føre til driftsforstyrrelser på ledningsnettet. Dette er noen av grunnene til at Øvre Eiker velger Optikum.