Miljøregnskap – fra skjevhet til helhet

Det skal regnes og beregnes klimafotavtrykk på alt fra den enkelte byggkomponent til komplette veistrekninger, VA-anlegg og byggverk. Ytterst få har kunnskap til å gjøre slike beregninger på egen hånd. Det er viktig å benytte verifiserte beregningsverktøy når man utarbeider slike miljøberegninger!

Gode erfaringer med Aqua-Safe

Entreprenør Isachsen Anlegg AS har gjort sine første erfaringer med Aqua-Safe, hvor kumprodusenten tar seg av hele kumleveransen og leverer vannkummene komplette inklusive armatur. Aqua-Safe kummer leveres ferdig sammenskrudd og klare for montering i grøft.

Tre trinn til tryggere overvann

Bærum kommune vil få overtak på overvannet med ny strategi i tre trinn. Her blir det blågrønne løsninger, rensing og lokal fordrøyning. Målet er en helhetlig overvannshåndtering.

Forsker på rensing av overvann

I Hoffsveien i Oslo bygger Bymiljøetaten det som blir et av landets mest interessante anlegg for alle VA-fagfolk som jobber i urbane miljøer. Nærmere bestemt et renseanlegg for overvann, der det skal være mulig å undersøke effekten av ulike typer tiltak.

Langbend erstatter store kummer

En Ø2000-ledning skal ta opp 90 grader sving. Store og kompliserte kummer? Nei, på Nyhavna Øvre løses det kjapt, effektivt og sikkert med langbend. En av de største langbend-leveransene i Trondheims VA-historie. TRONDHEIM: På Nyhavna øvre, langs Lade allé, planlegges et nytt sentrumsnært boligområde. Området ligger inn mot Ladehammeren, og har flott beliggenhet med syd- … Read more

Heftige vannkummer til Stord

NOBI fikk en tung leveranse av to vannkummer til Stord i sommer. Bokstavelig talt. Én var på 30, den andre på 43 tonn. Begge ble levert komplett, ferdig i grøft på én og samme dag. – Veldig interessant å få en sånn levering. Det er store og kompliserte kummer. Da er det hyggelig at vi … Read more

Fra VA-grøft til fjernstyrte flytårn

På norske kortbaneflyplasser er Avinor i ferd med å bygge ut et system av fjernstyrte kontrolltårn for flytrafikken. De har valgt en tårnløsning i solide betongelementer. Et godt eksempel på innovasjon i bruk og tilpasning av VA-produkter i betong til andre formål.

Vannsenteret i ÅS åpner for nye muligheter

Nå starter byggingen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Senteret skal bygges i Ås, nærmest på dørstokken til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU. Senteret skal bidra med kompetanse og teknologiutvikling, samt utdanne folk på flere nivåer.