Skal levere vannkummer av toppkvalitet

– Vannkummen Basal Aqua-Safe blir montert innomhus under kontrollerte forhold etter strenge standarder og av personell med høy kompetanse, sier teknisk direktør i Basal, Terje Reiersen.

– Drikkevannet vårt skal jo helst unngå bakterier og andre forurensninger som finnes i en grøft. Basal mener derfor at prefabrikkerte vannkummer er det eneste riktige og ønsker å ta monteringen opp på et helt nytt sikkert og trygt nivå. Vi er stolte over at vi nå kan lansere Basal Aqua-Safe, sier Reiersen.

– Har lagt lista høyt
Basal er et kommersielt selskap som leverer VA-produkter og løsninger til kommuner. Med deres 14 eiere og 18 fabrikker plassert strategisk i hele Norge, kan betongrør og betongkummer nå sendes kortreist ut.
– Det er helt klart den mest fornuftige logistikken å kjøre monteringen gjennom betongleverandøren. Det finnes mange varianter av armatur og konsoller. Dette kompliserer monteringen og er krevende å håndtere i grøfta, sier Anders Nygaard.

I mange år har Nygaard jobbet som både teknisksjef, utviklingssjef og produksjonsansvarlig i Ulefos. I snart ett år har han vært leid inn av Basal, for å bistå medlemmene i den store vannkumsatsingen.


– Jeg så med en gang potensialet i denne satsingen og vi har lagt lista høyt. Vi skulle ikke gjøre noe halvveis; vi skulle gjøre det skikkelig. Det skal være toppkvalitet det som kommer fra Basal, slik at det ikke blir reklamasjoner når vi begynner for fullt. Derfor har vi gjort dette så grundig som det er mulig å få gjort.

100 års levetid
For Basal er det et absolutt mål at de nye prefabrikkerte kummene Basal Aqua-Safe skal være en bærekraftig løsning.
– Kort fortalt har kummene våre en lang levetid. Ventiler er sammensatt av mange deler, og skal motstå store trykk. Dette er dyre komponenter, og må håndteres deretter. Gjør du ikke det, kan du risikere å redusere levetiden fra 100 til 50 eller 20 år. Lekkasjer som oppstår i rørdeler og armaturer er vanskelig å avdekke, og man kan være nødt til å grave opp en hel gate, noe som ikke er spesielt heldig for næringslivet og de som bor i gaten. Når du bygger noe, skal du bygge for 100 år, sier Reiersen.

Et kompetanseløft
Reiersen mener at VA-miljøblad nr. 112 var en milepæl med hensyn til sikker vannkum.
– VA-miljøblad nr. 112 setter krav til styrke og utforming av vannkum. Men dette er overordnede krav: Også den praktiske delen er viktig. Det vil si montering og skruing av armatur, og forståelse av de forskjellige rørdelers funksjon.

Basal har derfor gjennomført en omfattende satsing på kompetanse og utvikling det siste året.
– Monteringskompetanse er en forutsetning for å hindre feil eller redusert levetid, når vi nå satser på Basal Aqua-Safe.

Måtte avlegge eksamen
Basal startet vannkumsatsingen (i 2019) med et to-dagers teoretisk opplæringskurs for salgsavdelingene på Kiel-ferja på nyåret. Her deltok også leverandørene AVK, Innva og Ulefos med sine produkter.
– Vi startet med en teoretisk opplæring av salgsavdelingene. Da vi var ferdige med det, gikk vi over på det praktiske, sier Nygaard.

I februar 2019 arrangerte Basal et monteringskurs hos Narmo Betong på Hamar. I løpet av tre hektiske dager lærte montørene seg å montere en komplett vannkum, Basal Aqua-Safe.

– Det finnes 11 forskjellige varianter av konsoller som skal passe til ulike armaturdimensjoner fra ulike leverandører. Du må ha en egen opplæring, for å se hva som passer sammen, bli kjent med ulike boltvarianter og moment. Det finnes ikke noe lignende kurs som har blitt holdt i Norge, sier Nygaard. Han var kursleder sammen med leverandørene AVK, Innva og Ulefos. Kurset ble avsluttet med en egen eksamen.
– Vi hadde lagt lista høyt på eksamen, for det var ingen som hadde alt riktig, forteller Nygaard med et smil. Han føyer raskt til at eksamensoppgaven selvsagt har blitt grundig gjennomgått i ettertid.

– Tidkrevende å skru riktig
– Hvordan opplever du at kunnskapsnivået har vært?

– Kompetansen ved kursets start var preget av den generelle kunnskapen som er i markedet. Noen kursdeltakere hadde aldri har sett en del, andre hadde skrudd mange hundre vannkummer. Utfordringen er om de har gjort det riktig. Det er tidkrevende å skru hver eneste flens i forhold til prosedyre, men det er det eneste riktige. Kurset ga alle deltakerne et enormt faglig løft. Etter endt kurs besto alle eksamen.

Nygaard føler seg trygg på at alle som har fulgt Basal-opplæringen nå kan kunsten å skru vannkummer på riktig måte. Basal vil arrangere et nytt kurs høsten 2019 slik at flere personer får mulighet til å tilegne seg samme kunnskap.
– Det viktigste er at det finnes kompetanse i alle bedriftene som leverer prefabrikkerte vannkummer.

Har sett mye rart
Nygaard har sett mye rart gjennom sin 22-årige karriere. For selv om det finnes mange gode folk som jobber i grøfta, betyr ikke det at de er flinke til å skru armatur.
– Det finnes dessverre mange armatur som er montert feil. Den største svakheten, er at mange flenser er skrudd for hardt slik at levetiden blir redusert. Selv om de fungerer i dag, så kan det oppstå trøbbel om femti til seksti år. Skader på armatur og skjøter påvirker også levetiden til kummen og uhell skjer oftere i grøfta enn i kontrollerte omgivelser i en fabrikk.

Sørger for god emballasje
Basal setter derfor krav til at det ikke skal forekomme annen aktivitet i lokalene som kan påføre armatur og rørdeler skade, slam eller støv. Nygaard mener at det også er en stor fordel av Basal vil sørge for god emballasje på vannkummene.
– Kummene vil ikke bare komme komplett, de vil også være rene og forseilet. Og ikke med riper og merker. I Ulefos jobbet jeg mye med å utvikle egne produkter. Og den største frustrasjonen var i forhold til epoxy og alle prosedyrene som vi lagt for håndtering av godset internt. Problemet var at det neste leddet ikke brydde seg om hvordan disse delene ble håndtert.

En komplett leveranse gir bedre lønnsomhet
– Tror du markedet er klart for denne satsingen?
– Ja. Anleggsjobben skal i dag utføres på kortere og kortere tid, og da er det mye enklere å få komplette kummer som det bare er å heise ned i grøfta enn å bestille enkelt komponenter og så stå å montere på anlegg. Vi lever i en tid hvor det skal bygges mye på stadig kortere tid, og derfor jeg tror jeg også at dette på sikt vil bli en rimeligere løsning for byggherre, sier Nygaard og utdyper:

– Mer konkurranse vil presse prisene ned og effektiviteten vil gå opp. Dette er uten tvil den mest effektive vareflyten. At blågods og kum skal gjennom flere leverandører er bare en forsinkelse. Det har jeg ment lenge.

Dette er Basal Aqua-safe vannkum

Basal har utviklet en egen standard for Aqua-Safe vannkum. Alle kummer som tilfredsstiller denne standarden kan merkes «Basal Aqua-Safe». Standarden er på 87 sider og inneholder blant annet:

■ Vurdering av forankringskrefter.
■ Krav til monteringslokaler og utstyr.
■ Krav til kompetanse.
■ Merking, emballering og håndtering.

I tillegg inneholder standarden bilag med monteringsbeskrivelser på alle rørdeler som normalt inngår i vannkummer fra AVK, INNVA og Ulefos.

Basal har inngått en avtale med Kontrollrådet om en sertifiseringsordning av «Basal Aqua-Safe». Dette er en todelt sertifisering, hvor medlemmer i Basal kan søke følgende sertifiseringer:
■ En sertifisering for produksjon av selve vannkummen.
■ En sertifisering for montering av konsoll, armatur og rørdeler (iht. Basal standard Aqua-Safe vannkum).

Foreligger disse to sertifiseringene kan kummen merkes «Basal Aqua-Safe».

Del artikkelen: