VA-produsent med store vyer

Fra Ølensvåg sprer Ølen Betong virksomheten og produktene sine landet over. Basalmedlemmet har til tider vært tungt inne i offshore-verden, og forteller om tre bein å stå på.

Ølen Betong selger ferdigbetong, betongvarer og elementer. De opererer innen samferdsel, bygg og anlegg, on- og offshoreanlegg, og har fabrikker i hele Norge, samt Murmansk.

– Det aller kjekkeste er spesialløsninger. Vi liker å måtte strekke oss litt, forteller daglig leder Svein Atle Berge, til VA-forum.
Han er på kontoret sitt. Det er i tredjeetasje på virksomhetens hovedkontor i Ølensvåg. Gjennom vinduet ser han bedriftens fabrikk, utelager, kraner og en oljerigg. Virksomheten ligger ved fjorden, har egen kai og offshorerelatert nabo.

Daglig leder Svein Atle Berge i kontoret sitt i tredje etasje. Herfra ledes virksomheten og herfra er det god utsikt til Ølen Betongs utelager.Ølen Betong ligger ved fjorden og har stor kai. Nærmeste nabo er en offshorerelatert bedrift.

Rundet milliarden
Oljeplattformen utenfor passer godt inn i bildet. Ølen Betong har gjort mye for offshoreprosjekter, på land. En del offshore også forresten.

– Vi hadde en betydelig produksjon på Snøhvit, fra 2002 til 2007. I den forbindelse overtok vi virksom-heten fra den lokale betongprodusenten i Hammerfest, og har drevet der siden. Senere kjøpte vi oss også inn i bedrifter i Vadsø og Kirkenes. Vi ser på nordområdene som en region med betydelige fremtidsmuligheter innen olje og gass, forklarer Berge.

Og ja, det er også derfor de har etablert seg i Murmansk.
Gruppen består av tre divisjoner, som drives som separate enheter. Omlag 1 milliard kroner omsatte Ølen Betong selskapene for i fjor, inkludert deleide selskaper, der ferdigbetong og element er de største områdene.

Vegprosjekt
Svein Atle Berge ser gjennom vinduet på utelageret. Det inneholder egentlig færre varer enn det burde gjøre. Slik går det når etterspørselen er stor og prosjektene mange. I rørfabrikken går produksjonen for fullt, og to trailere kommer inn for å laste. Hvor de skal? Nei, si det. Ølen Betong har prosjekt over hele landet. VA-varer fraktes både til E6 nord for Gardermoen, til Trondheim og lengre nord.

En halvtime sørover foregår en storstilt vegutbygging, ”Haugalandspakken”. Dit leverer Ølen Betong elementer, ferdigbetong og VA-varer. Virksomheten er opptatt av å hente ut synergier av samarbeid mellom divisjonene, og her er alle tre involvert. Divisjonen for betongvarer leverer hele Basal-spekteret.

Fra venstre: Divisjonsleder innen VA Gudmund Thomassen og salgsleder på VA Knut Magne Østenstad.

Løser utfordringer
Divisjonsleder Gudmund Thomassen og salgsleder på VA, Knut Magne Østenstad, tar VA-forum med til rørfabrikken, men går i retning kaien.
– Det aller kjekkeste er spesial-løsninger. Vi liker å løse utfordringer, forteller divisjonslederen til VA-forum.Rundt oss står spesialkonstruksjoner klare for å fraktes til prosjekter. Mye går sjøveien.
– De siste årene har det blitt stadig mer spesialvarer, ofte store renneløpskummer. Her er for eksempel mye som skal til Jernbaneverket på Østlandet, forklarer salgslederen.

Ølen Betong fyller 40 år i sommer. Det markeres først med tur til København for alle ansatte, senere med åpen dag på fabrikken på høsten.

Fleksibel produksjon
Starten var to bedrifter som slo seg sammen og begynte å produsere VA-varer og betongblokker i Ølensvåg. Nå eies virksomheten av familien Berge, hvor eierne er Svein Atle Berge, søsteren hans Turid, broren Eiolf og foreldrene.

Den opprinnelige produksjonshallen er fornyet og modernisert gjentatte ganger. Det samme er selvfølgelig maskiner og utstyr. Ølen Betong har lagt vekt på å ha en fleksibel produksjon, og kan på kort tid legge om produksjonen. De leverer alt innen rør, kummer og kanaler.

Miljø og sertifisering
Tilbake til kontoret og daglig leder.
– Vi selger stadig flere store renneløpskummer, klimaendringer spiller inn. En må ta hensyn til de veldige nedbørsmengdene, og nå dimensjoneres det også mer for fremtiden, påpeker Svein Atle Berge.

Ølen Betong arbeider også fremtidsrettet. Virksomheten har montert resirkuleringsstasjoner på mange av ferdigbetongstasjonene. Selskapet ble Miljøsertifisert NS-EN ISO 14001 i 2012, og arbeider aktivt innen betongteknologi. De har etablert en egen teknologigruppe, som blant annet har ansvar for kontrollomfanget på de stasjonære og mobile avdelingene, videreutvikler virksomhetens kompetanse og ivaretar behovet for å utveksle erfaring mellom avdelingene.

Med stor aktivitet en rekke steder er det også viktig å ha gode system for oppfølging, samkjøring og kontroll. Ølen Betong har derfor egen it-avdeling, og har utviklet flere spennende dataverktøy.

HMS i virkeligheten
Et annet prioritert område er HMS. Hovedmålet er selvfølgelig 0 skader. Her er forebygging og samspill et viktig verktøy. Forberedelsene til en kommende HMS-uke, var i full gang da VA-forum var på besøk. Klem-skader var blant temaene i fjor. I år er det spesielt fokus på risikovurderinger og forebyggende tiltak.

– Vi har som mål å ta vernerunder alle steder og samtaler med alle denne uken. Vi kjører T-skjortekampanjer og sprer kunnskap om sikkerhet via informasjonsskjermer beskriver Berge.

Ølen Betong bruker informasjonsskjermer på alle pauserom, manøverrom og i produksjonshallene, i tillegg til at alle har muligheten til å koble seg på bedriftens intranett. Slik får alle ansatte tilgang til samme kunnskap, samtidig.

Logistikk og systemer
Mange av lederne har bakgrunn fra firmaet. Det er i stor grad folk som har fått anledning til å vokse innen virksomheten.

– Vi liker folk som ønsker å strekke seg og tar utfordringer, og da gir vi dem det, sier Berge.

Virksomheten er produksjons- og driftsorientert, og arbeider kontinuerlig for å ta ut synergieffekter av divisjonene. De ulike divisjonene samarbeider funksjonelt og alle ansatte har medansvar for helheten.

Svein Atle Berge er så og si vokst opp på og med bedriften. I begynnelsen av tenårene begynte han
på lageret, han har kjørt truck og vært i produksjonen. Daglig leder for hele Ølen Betong har han vært i to år. Før det ledet han ferdigbetongdivisjonen.
– Satsingsområder fremover?
– Vi satser for fullt på alle tre divisjonene. Vi har tre bein å stå på, og alle skal være sterke. De ansatte er fleksible og det er en viktig nøkkel til suksess hos oss.

Hele arealet er nå tatt i bruk på tomten i Ølensvåg. Virksomheten har imidlertid kjøpt 70 mål i en næringspark i Haugesund. Derfor kan de fortsatt vokse trygt.

Fakta
Ølen Betong Gruppen er et hovedselskap, som er eneeier av flere virksomheter, og medeier i andre.Driften er delt inn i tre egne divisjoner:
■ betongvarer
■ ferdigbetong
■ element

Betongvarer produseres i Ølen, med lager i Haugesund, Bergen og Bærum. Betong-elementer produseres på fabrikkene i Sandeid og Sveio.  Ferdigbetong produseres fra Lillesand og Kristiansand i sør, til Hammerfest, Kirkenes, Vadsø og Murmansk i nord.

Bedriften har også flere mobile anlegg for ferdigbetong. Flere av disse er for tiden i Sør-Rogaland på prosjekter.

Del artikkelen: