Tre skeive løsninger

Skrå kumtopp
Skrå kumtopp DN650 benyttes i stedet for ordinære kumavslutninger, for å unngå utstikkende elementer i veiskulder. Den skrå toppen er produsert med fall på 1:5, og produktet monteres slik at toppen flukter med det øverste laget av massen i veiskulderen. Under skråtoppen monteres ordinære kummer i valgfri dimensjon.

Bildet er fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Den skrå kumtoppen er utviklet av Loe Rørprodukter AS i samarbeid med Statens vegvesen. Problemet med å tilpasse opprinnelige kumtopper til terrenget kan løses enklere ved bruk av ”Skrå kumtopp DN650”.
Skråtoppen er dimensjonert for kumåpninger DN650. Høyden er 150 mm på det laveste, og 300 mm på det høyeste. Den kan leveres med not og fjær-skjøt på bestilling. På toppen er det flat avslutning for valgfri montering av fast støpejernsramme, enten med tett lokk, eller ristlokk. Kuppelrist kan også monteres på skråtoppen.

Trekkekum med skrå
Skrå kumtopp DN650 benyttes i stedet for ordinære kumavslutninger, for å unngå utstikkende elementer i veiskulder. Den skrå toppen er produsert med fall på 1:5, og produktet monteres slik at toppen flukter med det øverste laget av massen i veiskulderen. Under skråtoppen monteres ordinære kummer i valgfri dimensjon

Skrå inntakskum med rist
Dette er en effektiv løsning for å fange opp vannet når en bekk, eller en liten elv, kommer ned fra en fjellside og skal ledes videre. Den skrå inntakskummen blir en form for bekkeinntak og samler opp vannet.

Denne løsningen hever trafikksikkerheten. I skråkanten ved veiene er det farlig med en utstikkende kum-ende. Skulle en bil, i høg hastighet, treffer en utstikkende kum-ende, blir kjøretøyet utsatt for store krefter.

Den skrå inntakskummen ligger i flukt med skråkanten på veien. Dersom en bilist skulle være så uheldig å kjøre ut av veien, og treffe en skrå inntakskum med rist på, kan bilen i praksis kjøre rett over kummen. Dette utsetter trafikantene for langt mindre fare enn en utstikkende kum-ende gjør.
Hensynet til avrenningen er en annen fordel med denne formen. Når inntakskummen har flat topp vil det fort samle seg organisk rusk og annet søppel som tetter for inntaket. Ved et skråstilt inntak vil det som regel alltid være åpent for innløp øverst, selv om inntaket tettes nederst.

Til E6-prosjektet ved Espa har Loe Rørprodukter AS levert om lag 40 skrå inntakskummer med rist, produsert av Midt-Norsk Betong Verdal. Under den skrå inntakskummen står helt ordinære kummer med løspakninger, i DN1400. Elementene er montert ved bruk av ordinære kumskjøter og kumpakninger

Del artikkelen: