Skrå rør

Skrå enderør hever trafikksikkerheten og kapasiteten.

Dersom en bil kjører av veien og treffer en utstikkende rørende, er det fare for skade. Når enden på betongrøret flukter med veiskråningen kan bilen i prinsippet kjøre rett over røret, noe som er langt tryggere.

For stikkrenner med innløpskontroll vil vannføringskapasiteten avhenge av blant annet innløpets diameter og geometri. Forsøk har vist at skrå innløpsrør kan heve kapasiteten til stikkrenner med opptil 20 prosent.
På slutten av 1990-tallet begynte Beisfjord Sementvarefabrikk å støpe rør med skrå ende. VA-produsenten har formutstyr både for rør som er skrå i muffeenden, og rør som er skrå i spissenden.

Fordelen med å støpe rørene med avskrådd ende, er at armeringen tilpasses formen slik at rørene ikke får avskåren armering. Alternativt skråskjæres ordinære falsrør. Da epoxybehandles skråavslutningen, for å beskytte armeringen.
Beisfjord Sementvarefabrikk leverer som regel rist med de skrå rørene. Dette for å forebygge uhell knyttet til barn, og for å stanse rusk og rask som føres med vannet.

Dimensjoner:
Skråstøpte falsrør leveres som standard opptil DN1200.
To av Basals medlemsbedrifter kan per i dag skråskjære rør. Midt-Norsk Betong Mosjøen skråskjærer rør inntil DN1200. Loe Rørprodukter skråskjærer rør inntil DN2000.
 

Del artikkelen: