Nye endringer hos Narmo Betong

Historien om Narmo Betong? Det må bli fortellingen om ledere som våger å satse, som er fremtidsrettede nok til å gjennomføre nødvendige endringer og som er nøkterne nok til å bygge stein på stein. Bokstavelig talt.

Adressen ”Birkebeinerveien” i Hamar oser av historie. Det som møter oss er en bedrift i full fornying. I et vel gjennomtenkt påbygg er det skinnende, nye kontorer, romslig møterom, kjøkken, kantine og flerfunksjonelt fellesareal.
Daglig leder Sigrid Narmo tar vel i mot oss. Grunnleggerne var Solveig og Asbjørn Narmo, foreldrene hennes. Sigrid Narmo kjøpte bedriften i januar 1987. Hun er oppvokst på eiendommen, og har flyttet tilbake igjen.
I fjor høst gjøv Sigrid løs på om- og påbyggingen av bedriftens kontor- og kundefløy. Da innflyttingen var over, utvidet hun uteområdet med en nyinnkjøpt nabotomt.Liten og solid
Den offensive betongvarebedriften i Hamar er en komplett VA-leverandør. Den er også en av to Basalbedrifter som klargjør Optikum-innmaten. Markedsområdet er hele innlandet. Narmo Betong leverer alle produktene i Basalprogrammet. Foruten klargjøring av Optikum-innmaten, er driften basert på videresalg og skreddersøm innen VA.

Produksjonslokalet på 1 700 kvm er lyst, ryddig og tilrettelagt for effektivitet. Det er to ansatte i administrasjonen, to i transport og tre i produksjonen. I tillegg leier Narmo inn tjenester etter behov innen transport og regnskap.
Sigrid Narmo sitter i det nye møterommet mens hun forteller. Lokalet ble innviet i februar, da Narmo Betong, som Basal-bedrift nummer to i år, inviterte til Basal-seminar. Påmeldingene resulterte omgående i fullsatt møterom og førti tilhørere, og skal følges opp med en ny møtedag senere.

Narmo Betong har nå 10 mål tomt. Det ryddige utelageret er oppgradert med Multiloc Industristein.

Suksesskriterium
Et annet og langt mer historisk møte fant sted foran peisen i andre etasje hos Narmo Betong i januar 1977. Det møtet la grunnlag for dannelsen av PreBas, og Sigrid Narmo var selv tilstede. (PreBas og Alfanor var to interesseorganisasjoner for rør og kummer i betong, som i 2001 ble sammenslått og dannet Basal AS).

– Vi har alltid vært PreBas-medlem. Far tok aktivt del i etableringen og var lojal i alle år. Derfor var det også naturlig for oss å bli med inn i sammenslåingen da Basal ble etablert, forklarer hun.

De som kjenner historien, vet at Asbjørn Narmo var aktiv innen produktutvikling, forbedringer og kvalitetsheving i PreBas. Narmo Betong var også blant de første produsentene av ig-rør i landet. Bedriften har hatt mot til å gjennomføre endringer, i tide. Som da grunnleggeren valgte å flytte produksjonen i 1961, og som da datteren videreutviklet den tradisjonelle produksjonsbedriften til en handelsbedrift.

– Jeg tror på overlevelse for den mest tilpasningsdyktige, fremfor ”survival of the fittest”, avslører Sigrid Narmo, med et smil.
– Det er ikke nødvendig å produsere alt selv. Jeg tror på å forhandle de riktige produktene til riktig pris.

Fra telt til steinhus
Narmo Betong i Hamar ble etablert St. Hansaften 1961, men har røtter tilbake til slutten av 1940-tallet.
I 2011 ble 50-års jubileet markert med over 200 gjester, ordfører og levende musikk. Det var mindre swung over det da faren startet produksjon av Nopsastein i Elverum etter krigen. Landet skulle gjenreises, betongblokkene var gode og effektive byggematerialer, og fortsatt står mange driftsbygg av Nopsastein i distriktet.
Mens familien Narmo ventet på at de fikk solgt så mye stein at de kunne produsere betongstein til å bygge sitt eget lille hus, bodde de i telt.
Den første natten i nyhuset blåste det kraftig i Elverum. Det blåste såpass at et stort furutre traff bakken akkurat der teltet hadde stått.

Fremtidsrettet flytting
I Elverum var det naturlig støpesand av god kvalitet. I Hamar-området og Hedemarken var markedet større. Den gangen, da transport var en utfordring, var det enklere å flytte bedriften til Hamar enn å frakte betongvarene fra Elverum. Derfor flyttet Narmo-familien og reetablerte seg i Hamar i 1961. Igjen var det en nøktern etablering. De bodde på toppen av fabrikken, og hadde kjøkken, stue og kontor i ett og samme rom. Moren var aktivt med i driften, og foreldrene bor fortsatt i byen.

For tiden foregår en storstilt boligbygging i området, men i randsonen av boligbyggingen ligger det bedrifter på rekke og rad. Hamar kommune har endatil avsatt en buffersone, som kommunen eier, mellom boligene og industrien. Fordi det ikke er noen usikkerhet knyttet til fremtidig bruk av arealene, kan Sigrid Narmo trygt investere for fremtiden. I 2013 kjøpte hun en nabobolig med stor tomt. Nå er huset revet og tomten inkludert i bedriftens utelager. Det var utløsende for at hun utvidet med nytt administrasjonsbygg.

 

Hos Narmo Betong er det ”åpen dør”. Daglig kommer representanter fra entreprenører, kommuner, anleggsledere og andre innom med tegninger og tema de ønsker å diskutere. Ved bordet Petter Narmo i samtale med Kjetil Cocozza fra Dobloug entreprenør. Bak dem, i korridoren snakker Narmo Betongs sjåfør Rune Mattson med daglig leder Sigrid Narmo.

Sigrid Narmo på kontoret sitt i nybygget. Arbeidsplassene har glassvegger mot korridoren og ertilrettelagt for god kontakt med kunder og andre.

 

Ekspansiv region
I Hamar-området pågår en omfattende utbygging, dette er blant landets største handelssentrum og preges av stor optimisme. Regionen gjøres attraktiv for tilflytting, det kommer ny E6-trasé og dobbeltspor på Dovrebanen. Dessuten er det her, som i landet for øvrig, et etterslep innen VA og annen infrastruktur. Sigrid Narmo ser lyst på fremtiden.

– Egentlig bør hele bransjen ha det travelt for tiden. Det å sørge for rent drikkevann og riktig struktur på avløpet er noe av det mest grunnleggende i ethvert samfunn, mener hun.
– Dessverre har bransjen et rekrutteringsproblem. Dette er fremtidsrettede jobber, så det skulle ikke være noen grunn til å slite med rekrutteringen. Jeg mener at ungdom burde tenke strategisk og søke seg inn i VA, sier Sigrid Narmo bestemt.
I så måte kan hun selv være fornøyd. I nabokontoret sitter sønnen hennes, unge Petter Narmo.

Del artikkelen: