Flyterammer i brosteinsbelagte bygater

Flyterammer til kumlokk er utformet for å “flyte” i asfalten rundt kummene. I Bergen har ”brosteinsfolkene” utviklet en løsning knyttet til kummer som ligger i belegningsstein.

Løsningen som benyttes i Bergen, bygger på lang erfaring og presenteres av ”Brosteinsformannen” i byen, Arvid Fjæren.

I Bergen kommune benyttes ordinære kumringer og ordinære flyterammer. Flyterammen og lokket legges på kumtoppen, så legges brosteinsbelegget inn mot lokket, med en avstand på ca. 7 cm, brosteinen hugges til og så valses brosteinene.
Når brosteinene er valset løftes lokket og rammen opp. Rammen monteres så i betong.

– Vi lager betongballer av betong som er litt mer enn jordfuktig, den skal være elastisk. Ballene er omtrent på størrelse med raspeballer. De legger vi tett i tett mellom den tilhugde brosteinen og kumtoppen. Så setter vi rammen i betongballene og dunker den på plass, forteller Arvid Fjæren.

Når de dunker rammen på plass, flytter overskytende betong opp og rammen blir liggende perfekt. I dagene etter sørger fagfolkene for å fukte betongen, for å gi den en god herdeprosess.

I trafikkerte gater slites løsningen ned. Brosteinen varer så og si evig, men etter 10 – 15 år slites kumlokket og rammen. Etter hvert som metallet slites vil rammen begynne å knuse betongen som så smuldrer opp og detter ned i kummen. Får prosessen fortsette vil settesanden begynne å drysse ned også.
Derfor er brosteinsformannen i Bergen opptatt av at det må utarbeides en prosedyre for fast vedlikehold.

– På ett av buss-stoppene våre ligger en kum akkurat der bussen stanser. Den holdt i 15 – 16 år, før vi måtte utbedre den. Det er kostbart å ta opp brostein i gatene. Men selv om dette må utbedres etter ti år, er utgiftene likevel betydelig redusert i forhold til asfalt, som gjerne må reasfalteres årlig i så sterkt trafikkerte gater, forklarer den erfarne fagmannen. 
 

Del artikkelen: