Fallkum med dempevegg

Ved stor høydedifferanse på et rørstrekk benyttes ofte en fallkum for å dempe hastigheten på overvannet. Fallkum benyttes også når rørstrekket må ha et drop for å komme under eksisterende konstruksjoner.

Fallkummen er utsatt for slitasje spesielt i tilfeller hvor steintransport og vannhastigheten er stor. I slike tilfeller kan en dempevegg monteres i kummen slik at slitasjen i fallkummen reduseres.

Dempeveggen skal stå på tvers av kummen og monteres der vannstrålen treffer kumveggen. I tillegg monteres en sikring mot slitasje i kumbunnen, også denne kan med fordel være i syrefast stål.

Utsnitt av en tegning fra et prosjekt Beisfjord Sementvarefabrikk AS nylig har levert til. Dempeveggen skal monteres på anlegget.

Denne prinsippskissen viser løsningen i en fallkum DN 2000 levert av Beisfjord Sementvarefabrikk AS. Dempeveggen som tar imot innløpet er av syrefast stål. Også bunnen er beskyttet.

Del artikkelen: