‒ I fremtiden er det Aqua-Safe som gjelder

Asbjørn Kråkevik i Ullensvang kommune har gjort en del prisberegninger rundt det å kjøpe ferdig skrudde Aqua-Safe-kummer, kontra å skru sammen løse deler selv.
‒ Jeg fant ut at det var billigere å kjøpe ferdig fra Ølen Betong, sier han til VA forum.

‒ Hvorfor valgte dere Aqua-safe som løsning?

‒ Første gang var det litt tilfeldig. Vi kjøpte mye deler og monterte selv, men så begynte vi å bestille fra Ølen Betong. Det ga oss større fleksibilitet. Vannkummene er lette å endre både før og etter. Spesielt med de ventilkryssene som benyttes, og bedre plass i kummen. Også er det tryggheten. Det å vite at alt er skrudd i henhold til regelverket og at det er trygt og godt å jobbe i kummen, sier Kråkevik.

Han trekker frem at sikkerhet er først og fremst i denne sammenheng. 

‒ Du bestiller og får det du vil ha, og vet at det er etter gjeldende standard. 

Komplett og lett å koble
‒ Hvilke erfaringer har dere gjort med Aqua-Safe? Hva er den største fordelen med denne løsningen?

‒ Hurtig montering er et pre. Når du får kummen, er alt koblet ferdig. Jeg har veldig god erfaring med at når kummen kommer er det fort og kjapt å montere. Jeg jobber mest med å skifte eksisterende kummer, alt er komplett og bare å koble på utsiden. Da er det gjort.

‒ Vil dere fortsette å satse på Aqua-Safe i fremtiden?

‒ I fremtiden er det Aqua-Safe som gjelder. Jeg ser ingen grunn til å gjøre noe annet. Det er slutt på å montere sammen selv. Hvis du skal montere delene selv etter dagens standard og krav, krever det masse utstyr til sikker innfestning, sier Kråkevik som gjorde en prisundersøkelse på å kjøpe og montere selv da de begynte å kjøpe Aqua-Safe-kummene.

‒ Jeg fant ut at det var billigere å kjøpe ferdig fra Ølen Betong. Alltid når vi var ferdige med å montere egne kummer satt vi igjen med mange løse deler som aldri ble returnert. Derfor blir det ikke noen mer montert av meg. Da blir det heller Aqua-Safe, sier Asbjørn Kråkevik i Ullensvang kommune. 

Del artikkelen: