– Vi har sett mange rare EPD-regnestykker

Byggebransjen er ikke god nok på livsløpsvurderinger (LCA), mener leder for Betongelementforeningen John-Erik Reiersen.

John-Erik Reiersen, leder for Betongelementforeningen

– Vi ser at folk ikke gjør feil med vilje, men det settes sammen epler og pærer og lager regnestykker ut fra det. Dette er et problem. I en årrekke har John-Erik Reiersen jobbet med miljødeklarasjon (EPD) på norsk og europeisk nivå for Betongelementforeningen.

 
Best i bransjen
Livssyklusanalyse (LCA) er en metode for å vurdere miljøpåvirkningen fra et bygg gjennom hele livsløpet.
Mens en miljødeklarasjon er et dokument som oppsummerer miljøprofilen til produkt på en standardisert måte.
Forkortelsen EPD (Environmental Product Declaration) brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.
– De siste ti årene har vi jobbet for å motivere betongelementbransjen til å ta i bruk miljødeklarasjon og har langt på vei lykkes. I dag er betongvarebransjen blant de beste i byggebransjen til å miljø-deklarere sine produkter, sier lederen for Betongelementforeningen.
Reduserte fotavtrykket
Østfoldforskning har i samarbeide med Betongelementforeningen utviklet et tredjeparts verifisert EPD-verktøy.
– Dette verktøyet lager EPDer for bedriftene, samtidig bidrar verktøyet til at bedriftene optimaliserer produktene slik at klimagassfotavtrykket blir bedre. En av de store hulldekkeprodusentene forbedret sitt klimagassavtrykk med 17 prosent gjennom aktivt bruk av dette verktøyet i 2017. Dette er altså et verktøy for kontinuerlig forbedring, sier Reiersen.
Han mener at dette er et viktig bidrag som hjelper bedriftene til å dokumentere produktenes miljøegenskaper etter den standardiserte metodikken for EPDer.
Grønt skifte
Både myndigheter og kunder setter stadig strengere krav til miljødokumentasjon på varer. Nasjonalt og internasjonalt ser man en tydelig dreining mot at produktenes miljøegenskaper vektlegges mer i
konkurransen om oppdragene.
– Dette er et spennende nytt forretningsområde som er i utvikling. All industri er i endringer og vi er en del av en kontinuerlig endringsprosess. Vi skal over til lavutslippssamfunnet og en sirkulær økonomi, sier Reiersen, som fortsetter:
– EPD er et av mange bidrag i en miljøvurdering av et bygg. Selv om et betongrør, et vindu eller er en trapp er miljødeklarert, så er de bare komponenter i et større byggverk – i en større sammenheng.  Miljødeklarasjonen av et enkelt produkt har ingen verdi før man har gjennomført en komplett livsløpsvurdering. Problemet er at rådgiverne i bygg- og anleggsbransjen i dag ikke har god nok kompetanse på livløpsvurdering.

Hva er en EPD?

  • En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.
  • Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.
  • Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

Del artikkelen: