Varm mottakelse av Basal Aqua-safe

En splitter ny vannkum av merket Basal Aqua-Safe blinket i sola utenfor NOBIs inngangsdør, da Bergen kommune kom på besøk i sommer.
– Basal har med Basal Aqua-Safe laget verdens sikreste vannkum med 100 års levetid. Dette er et viktig bidrag til kvalitetsheving, smiler NOBIs Espen Mikalsen

– Basal Aqua-Safe blir ikke dyrere, men rimeligere fordi vi får bedre kvalitet. Dette er noe som alle vil tjene på. Ikke minst entreprenørene. 

– Jeg synes dette er et flott initiativ som kan bidra til å øke kvaliteten på vannledningsnettet, sier Magnar Sekse, leder for VA-avdelingen i Bergen kommune.

I lang tid har NOBI jobbet med satsingen på den nye prefabrikkerte vannkummen. Betong-leverandøren har fått nytt lokale for monteringen, som blir utført av kvalifiserte montører.

Fra grøfta til trygge omgivelser
Med VA-miljøblad nr. 112 har kravene til vannkummer blitt tydelige. Dette er en milepæl med hensyn til sikker vannkum, mener Mikalsen.
– Tidligere fantes det ikke noe krav til vannkummer. VA-miljøblad nr. 112 setter både krav til styrke og utforming av vannkum, men også den praktiske delen er viktig. Det vil si montering og skruing av armatur, og forståelse av de forskjellige rørdelers funksjon. Det hjelper ikke å ha den sterkeste vannkum, dersom produktene blir montert feil.

Montering i grøfta
Fortsatt monteres mange vannkummer i grøfta.
– Det er lite heldig og strider også mot VA-miljøblad nr. 112, sier Mikalsen, og viser fram et bilde av en vannkum ute på anlegg.

– Det ser jo ikke så bra ut dette bildet. I denne kummen ligger det både jord, singel, papp, planker og rørdeler. Da er det lett at det oppstår skader på epoxyen. Da er det mye bedre å montere vannkummen innomhus under trygge omgivelser.

Trygg montering 
Mikalsen viser gjestene fra Bergen kommune rundt i det nye monteringslokalet. I reolene står armaturene trygt oppbevart og alt er lagt til rette for en trygg montering i henhold til VA-miljøblad nr. 112.
– Det har blitt et vanvittig antall varianter av godkjente konsoller som leveres i dag av grossister ute på anlegg. 

– Uten montering av rørdeler på fabrikk, så vil det nærmest være umulig å unngå at det blir levert feil konsoll, sier NOBI-sjefen. Han understreker at kummen ikke blir levert til prosjektet før alle deler er ferdig montert.

– Montasjen på anlegget vil da kunne skje hurtigere og med mindre mannskap. Våre kunder skal kunne konsentrere seg om gravingen.

Kvalitet i alle ledd 
Basal Aqua-Safe gjelder kun prefabrikkerte vannkummer, hvor armatur og rørdeler er sammenbygget i kummens bunnseksjon. Dimensjonsspekter er DN100-400.

Mikalsen viser fram monteringsanvisningen som henger på veggen.
– Det er også viktig å bruke riktig verktøy slik at epoxyen ikke skades under montering. Vi benytter blant annet løftestropper av tekstil. Her skal det være kvalitet i alle ledd, sier NOBI-sjefen og forteller at monteringen kun vil bli utført av kvalifisert personell.

Produsent skal også ha egen 3. parts godkjenning for produksjon av vannkum i henhold til Basal Standard.

Omfattende tester hos NOBI 
NOBI har på vegne av Basal utført tester av Basal Aqua-Safe.
– Vi var nødt til å bygge riggen to ganger. Årsaken til at vi måtte bygge riggen 2 ganger, var de enorme lastene som ble påført under testing. Stålet gav seg, selv om det var grove dimensjoner.

Alle armaturleverandørene har vært hos NOBI og det har blitt kjørt tester opp til 65 tonn. 
– Basal Aqua-Safe skal være en trygg vannkum under alle omstendigheter.

Feilmarginer er nesten eliminert 
Timingen for lanseringen av Basal Aqua-Safe er svært god, mener Magnar Sekse fagdirektør
for VA i Bergen kommune. 
– Det har i de siste årene blitt mer og mer fokus på de store kreftene som opptrer i vannkummen. Det er voldsomme krefter, spesielt under trykkprøving, sier han

Dette synet deler Helge Haugland, byggeleder i Bergen kommune.
– Ingenting er bedre enn dette. Feilmarginene er her nesten eliminert. Dette er en fordel for alle parter.

Haugland mener at det er en stor fordel av vannkummene monteres i trygge og gode omgivelser.
– Det er vi som eier som får et problem, hvis det oppstår driftsproblemer med en vannkum.

Sett krav! 
Mikalsen har vært en viktig drivkraft i Basal for vannkumsatsingen.
– Det hele startet for meg faktisk med et møte med Bergen kommune i 2016 og deretter har det gått slag i slag. For meg har det hele tiden vært viktig at dette er noe som alle medlemmene i Basal er med på, forteller Mikalsen med et smil.

Han har derimot en oppfordring til Bergen kommune og andre bestillere: 
– Jeg savner at dere som bestiller er tydelige på hva dere vil ha. Det bør stå i konkurransegrunnlaget eller i VA-normene. Erfaringen viser at man i dag på byggeplass i liten grad kontrollerer at alle krav i VA-miljøblad nr. 112 tilfredsstilles.

Del artikkelen: