Vannbransjen skal også opp i SKY

– Alt vil digitaliseres! Også vannbransjen, mener Powel.

– Bransjen vil jobbe mye smartere framover. Det vil skje raskt. Vi ser at noen er flinke til å ta i bruk ny teknologi med suksess, sier Frøydis Sjøvold, sivilingeniør og løsningssjef i Powel.

Hun tror at alt vil digitaliseres. Det er bare et spørsmål om tid.
– Dette er en konservativ bransje som investerer i infrastruktur som skal vare i 100 år. De er vant til at ting tar tid. Det går veldig mye raskere i IT-bransjen.
 
Trykksensorer i kummer
Powel kjører nå et testprosjekt med utsetting av trykksensorer i kummer, for å få bedre overvåkning av vanntrykket.
– Vi skaffer data, setter det sammen og det gir ny informasjon som gjør kommunen i stand til å ta bedre beslutninger og redusere kostnadene, forteller Sjøvold.
 
Water Alert
Powel har utviklet Water Alert i samarbeid med Microsoft. Utviklingen av Water Alert har vært et delprosjekt i Powel Water, et prosjekt for digitalisering av vannbransjen som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge.
– Vi går opp nye veier og er først i sporet. I hvert fall i Norge. Digitalisering av vannbransjen er det klart mest effektive og kostnadseffektive våpenet mot lekkasjer, vanntap og dårlig vannkvalitet. Water Alert er et viktig steg i denne retningen.
 
Reidar Øye leder for innovasjon og nye forretningsområder i Powel viser til at verden står overfor en vannkrise.
– Rent vann er et knapphetsgode som trues av klimaendringer, befolkningsvekst og urbanisering. EUs strategi er gjenbruk av vann. Ikke økt bruk av vann.

DIGITALISERING: – Bransjen vil jobbe mye smartere framover. Det vil skje raskt, mener Frøydis Sjøvold, sivilingeniør og løsningssjef i Powel. Foto: Powel

Maskinlæringsmodell
Det er krevende å få oversikt over det som befinner seg under bakken. Powel bruker i Water Alert informasjon fra smarte vannmålere, kundemeldinger og driftshendelser. I praksis alle tilgjengelige data om ledningsnettverket, forteller Sjøvold.
 
– Vi behandler i en maskinlæringsmodell data fra vannmålere i ledningsnettet og sjekker disse opp mot en prediksjonsmodell som vi har trent på grunnlag av historiske tidsserier og andre tilgjengelige informasjonskilder som kommuene har tilgjengelig, forteller Sjøvold.
 
Powel planlegger nå å gjøre noe tilsvarende på avsløpssektoren.
– Her vil det være naturlig å koble inn nedbørsdata og se hvordan ledningsnettet oppfører seg. Trenden er at det blir mer fokus på avløp med klimaendringer og urbane pådrivere. I tillegg til aldrende infrastruktur og fornyingsbehov.
 
Smartness gir nye muligheter
I Nasjonal strategi for bruk av skytjenester anbefaler regjeringen at alle offentlige virksomheter skal vurdere skytjenester ved anskaffelser av IKT-tjenester.
Vi ser muligheter for effektivisering og styring gjennom digitalisering. Når vi kobler ”smartness” inn i systemene åpnes nye muligheter. Dette er et spennende og meningsfylt forretningsområde, sier Reidar Øye leder for innovasjon og nye forretningsområder i Powel.
 
Massiv transformasjon
Powel jobber tett med Microsoft og har tatt i bruk Microsoft Azure-plattform innenfor alle produktområder. Kevin Gjerstad er Chief Technology Officer innenfor skyløsninger i Powel. Han har over 20 års erfaring innen IT-bransjen, de fleste av de i forskjellige roller i Microsoft.
 
– Vi står overfor en massiv transformasjon. Dette er den fjerde industrielle revolusjonen, sier Kevin Gjerstad. Gjerstad mener at kunstig intelligens, big data, skytjenester og ”internet of things” vil føre til store forandringer.
 
– Folk forstår ikke hvor raskt dette vil komme.
 
Satser internasjonalt
Powel har 40 prosent av omsetningen utenfor Norge, og satser internasjonalt på forretningsområdet vann. Fortsatt er hjemmemarkedet viktigst. Over 250 kommuner bruker Powels system Gemini VA, som dokumenter vann og avløpsnettet.
 
– Alle de store bruker vårt system. Hvis en kommune får vannavstengning kan innbyggerne varsles gjennom en SMS. Vi vil snart lansere en ny versjon av dette varslingssystemet.
 
Powel etablerer nå et eget datavitenskapteam.
 
– Datavitenskap er en svært viktig nøkkel i Powels strategi, sier Gjerstad, som understreker at selskapet er svært opptatt av sikkerhet.
 
– Her vil vi være i front.

SENSORER: Powel kjører nå et testprosjekt med utsetting av trykksensorer i kummer, for å få bedre overvåkning av vanntrykket. Foto: Powel

Del artikkelen: