VA-dagen tok VA-hverdagen på pulsen 

VA-dagen ble arrangert på Clarion Gardermoen i regi av PAM Norge tidligere i vår. Arrangementet samlet rundt hundre VA-folk fra flere steder i Norge som fikk presentert et variert og faglig godt program.

Konferanselos var VA-veteranen Christen Ræstad som med faglig tyngde og en god porsjon humor ledet publikum gjennom programmet.

– VA-dagen har som ambisjon å være et ledende, og forhåpentligvis årlig, fag-forum for bransjen, sa han innledningsvis. Han beskrev bransjen som konservativ.

– Vi må gjøre hverandre bedre og lære av hverandre, sa Ræstad. Fra sine mange år i bransjen har han samlet avisutklipp som viste at dagens temaer er de samme som da han startet for over førti år siden. Mest kuriøst var nok opplys-ningen om at Oslo i 1967 takket nei til å bruke Holsfjorden i Lier som drikkevannskilde. 

Den historia mente Ræstad var et eksempel på hvor viktig langsiktig planlegging kan være. Det er vanskelig å være uenig i det når man ser at Oslo nå sliter med vannmangel og at rørledningen som endelig er påbegynt mellom Oslo og Holsfjorden har en kostnadsramme på svimlende 18 milliarder kroner … 

Ny regnemodell for ombruk  av masser
Denne VA-dagen var innom et vidt spekter av saker som blant annet fordelen ved å ta i bruk stedlige omfyllingsmasser. Sigrid Bergseng Lakså og Morten Strøyer Andersen ved Norconsult presenterte en nyutviklet regnemodell som viser hvilke positive CO₂- gevinster man får ved å bruke stedlige masser til omfylling og overfylling av rør i grøfter. Modellen viser blant annet hva som skjer med utslipp og kostnader når man legger inn ulike lengder på transporten av masser og hvordan kostnader til jomfruelige fyllmasser påvirker. Administrerende direktør Sogge Johnsen fra Basal sa i sitt foredrag at modellen som Norconsult har utviklet var interessant og at den bekrefter beregninger som er gjort av Basal.

− Full dokumentasjon er veien å gå. Riktig bruk av stedlige masser kan ta klimaperspektiver til et nytt nivå, sa Johnsen. Han viste til en rapport fra Norsk Vann som viser at man kan kutte utslipp fra 95 kg til 30 kg CO₂ pr meter rør ved å bruke eksisterende masser i til omfylling av rør i grøfta.

Andre temaer på konferansen var nye metoder for å sikre gode innkjøp blant annet gjennom samspillkontrakter. Utfordringer ved tunellbygging og utfordringer innenfor rekruttering og fornyelse av bransjen. 

Del artikkelen: