Sterke krefter krever sikre vannkummer

Sikre vannkummer har lenge vært en akilleshæl i VA-anlegg. Allerede på 80-tallet var kummene dimensjonert og beregnet for kreftene de ble utsatt for, men det var sårbart med hensyn til riktig bruk og forankring av deler, og at delene passet sammen. − Derfor skjedde det mange feilkoblinger og vannkummen ble usikker, forteller teknisk direktør Terje Reiersen i Basal AS.

Det er enorme mengder med vann som pumpes gjennom et ledningssystem, hvis det skjer noe galt nede i kummen kan det føre til fatale ulykker. 
− Det er kreftene i vannet som er utfordringen. Det er livsfarlig hvis noe er feil. Hvis ikke forankring i kummen holder, smeller det. Etter flere uheldige episoder der rørinspektører opplevde arbeidet i kummen som farlig, ble det tatt initiativ til et prosjekt for å utarbeide en kravspesifikasjon for prefabrikkerte vannkummer, forteller Reiersen.

Feil på feil Prosjektet startet opp i 2011 i regi av Rørinspeksjon Norge (RIN). Det var flere RIN-operatører som under trykkprøving av nye vannanlegg opplevde forskyvninger av armatur i kummen. Straks etter at RIN satte problemstillingen på dagsorden, meldte både entreprenører og ledningseiere om at de også hadde registrert lignede uheldige episoder.

Det var eksempler på feilmontering av prefabrikkerte løsninger, og feilmontering av ventiler, armatur, og forankringsløsning i vannkummer under grøfteutførelsen. I tillegg var det flere eksempler på mangelfull prosjektering av forankringsløsninger i kummene.

− Det viktigste punktet var å få en sikker arbeidsplass for både rørinspektører, entreprenører og kommunale VA-arbeidere, men det medførte jo naturlig at man måtte bedre kvaliteten på kummene slik at sjansen for lekkasjer også ble mindre.

En Aqua-Safe vannkum skrues sammen i egne kontrollerte og godkjente monteringshaller. Trygge rammer gir trygge og sikre vannkummer.

Fra kravspekk til VA miljøblad
Det var nå avdøde Arve Hansen (VA-Teknikk AS) som var primusmotor for å få prosjektet realisert. Han fikk med seg Tom A. Karlsen (COWI) og pensjonisten Yngvar Heimstad. Basal AS og ni andre leverandører støttet arbeidet økonomisk sammen med 13 kommuner. I tillegg medvirket representanter fra Maskin-entreprenørenes forening (MEF) og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL).

Kravspesifikasjon ble ferdigstilt i 2013 av Tom A. Karlsen (COWI) som var innleid til formålet. Året etter ble kravspesifikasjonen videreført i VA-Miljøblad 112.

− Kriteriene og kravet til styrke er godt innarbeidet i VA-Miljøblad 112. Der ble lastkravene skjerpet i forhold til tidligere. Bakgrunnen er delvis å ivareta flere last-kombinasjoner, men også ivareta forankring av temperaturendringer/utvidelses sammentrekning i PE-ledninger, forteller Reiersen og fortsetter:

− Etter at vi i Basal fikk innspill om dårlig sikkerhet i vannkummen fra flere RIN-medlemmer, innkalte vi alle ventilleverandørene i Norge for å utrede hvordan forankring av ventiler i vannkum kunne forbedres. Det ble forløperen til dagens forankring som vi benytter i våre Aqua-Safe vannkummer.

Faglig oppdatering, kursing og sertifisering gjennomføres hos alle Aqua-Safe leverandører i Basal.

Basal har tatt det et steg lenger
Arve Hansen ville også lage et kompetansekurs for de som skulle montere armatur i kummene.
− Arve ville lage en fagplan, men det ble aldri sluttført. Den fagplanen han snakket om har Basal tatt ansvaret for. Vi har laget en egen standard for hvordan dette bør være under utviklingen av vår vannkum Aqua-Safe. Ingen andre har gjort det, sier Reiersen og legger til:
− Det unike er at vi har fått med oss Anders Nygård som leder av vårt Aqua-Safe kontor. Nygård har vært både teknisk sjef og utviklingssjef i Ulefos ESCO. Hans kompetanse gjør at vi kan bygge opp nødvendig monteringskompetanse.

Det første monteringskurset ble avholdt i 2019 på Hamar. Dette var et sertifiseringskurs basert på Basals Aqua-Safe standard.

I monteringshallen til Beisfjord Sementfabrikk i Nordland er det full kontroll på pakninger og verktøy.

Tredjeparts kontroll
− VA-Miljøblad 112 har satt føringer for beregning av forankring av kreftene i vannledningssystem, men er ikke fullgodt på krav til montering og krav til fasiliteter som egnet lokale, riktig verktøy og utstyr eller riktig produktkompetanse på både ventiler og deler, sier Terje Reiersen.

I tillegg til å sertifisere egne montører har Basal derfor satt strenge krav til at bedriftene som produserer Aqua-Safe kummene har alle disse fasilitetene i orden.

− Vi har også etablert et tredjeparts kontrollregime. Det fremkommer på produktet ved at vannkummen er merket Basal Aqua-Safe. Det er Kontrollrådet som er tredjepart og alle sertifiserte bedrifter finner du på nettsiden kontrollrådet.no.

Grunnlaget for en sikker vannkum ligger i VA miljøblad 112, men det er helheten som er viktig, dimensjonering og produsering av kum, ventil og tilpasset konsoll og montering av rørdeler må gjøres korrekt i alle ledd. Teknisk direktør Terje Reiersen mener at utfordringen har vært at det er så mange aktører involvert før du får en komplett ferdig kum.

− Noen produserer kummer, mens en rekke forskjellige aktører produserer konsoller, ventiler, rørdeler, armaturer, blådeler, forskjellige rørtyper, pakningstyper og bolter.

Ingen har tidligere tatt et hovedansvar for én systemleveranse av alt dette, før Basal gjorde det med vår nye standard for Aqua-Safe vannkum som både sikrer kvalitet, HMS-krav og gir garanti mot lekkasje.

Del artikkelen: