Steinar Åkvik takket av

Fra Mosjøen har han levert betongprodukter fra Oslofjorden til Jan Mayen. Som styreleder i Basal har han vært avgjørende for suksessen. Nå har Steinar Åkvik takket. – En klok leder og en fantastisk forgrunnsfigur, sier Erik Bjørløw Dye.

MOSJØEN: Kåre Lundestad etablerte Vefsn Sementrørfabrikk utenfor Mosjøen i 1952. Tre år senere så Steinar Åkvik dagens lys. Fabrikken vokste seg stor og sterk gjennom etterkrigstiden, ble solgt til Norcem på 70-tallet og videre til Kåre Johan Åsli på slutten av 80-tallet. Da skiftet den også navn til Midt Norsk Betong Mosjøen.

I mellomtiden hadde også Steinar Åkvik vokst seg til en voksen, erfaren kar. I 1998 ble han ansatt på Midt Norsk Betong Mosjøen. Få år etter, i 2004, takket han ja til å kjøpe bedriften av Åsli. Omtrent samtidig engasjerte han seg i arbeidet med fellesskapet i Basal. Det er tidligere daglig leder i Basal, Erik Bjørløw Dye, glad for.

Styreleder i Basal
– Veldig flink! Han har drevet bedriften i Mosjøen på en glimrende måte. I nesten den samme perioden har han vært styreleder i Basal. I den rollen har han vært en av suksessfaktorene i Basal. Om ikke han hadde kommet inn, så hadde ikke Basal vært den suksess-historien det er. Så enkelt er det, sier Dye.

Som daglig leder i Basal gjennom mange år har han jobbet i tett samspill med styrelederen. Et trygt og godt profesjonelt forhold, alltid med åpen dialog og ryddige linjer. Det er ingen selvfølge i samspillet mellom en styreleder og administrasjon.

– Vi har fått være åpne og ærlige i alle prosesser. Det oppstår alltid noe når man arbeider sammen som daglig leder og styreleder. Da har vi alltid hatt åpen dialog. Han har vist seg veldig klok. Steinar har hele tiden sett at administrasjonen har gjort en god jobb. Da har han holdt seg til styreoppgaver, uten å gå inn i detaljer. Jeg beundrer virkelig storsinnet han har demonstrert, der han ser og respekterer folks ulike roller, sier han.

Klok og analytisk
– Hva vil du si kjennetegner ham som person?

– En klok person, analytisk og godt utdannet som ingeniør. Han er ikke den mest høylydte fanebæreren utad, ikke en mann av de store taler og heller ikke den som skaper konflikter. Han er formelt korrekt og samtidig veldig flink i dialog. Steinar Åkvik har stått som en fantastisk god og klok frontfigur i Basal, for både store og små eierbedrifter. Med ham som styreleder har Basal kunnet satse på de riktige strategiene. Han har vært flink til å balansere nytenkning og aktivitet i Basal mot mulige interessekonflikter, sier Erik Bjørløw Dye.

I fjor vår ble Steinar Åkvik takket av som styreleder i Basal, og overlot klubba i Basal til Stein Hugo Nilsen. Selskapet Midt Norsk Betong Mosjøen har solgt til Loe, og nå venter en pensjonisttilværelse.

Del artikkelen: