Stålkontroll på prefabrikkerte vannkummer

Visste du at det er rundt 7000 artikler å velge mellom for å bygge opp en vannkum? For å holde orden på dette har Loe Rørprodukter utviklet et skikkelig kontrollregime.
– Vi har full kontroll på alt fra A til Å, fra tilbudsfase til ferdig kum, sier Anders Martinsen avdelingsleder Aqua-Safe.

Når en entreprenør eller utbygger bestiller en prefabrikkert vannkum settes et større apparat i gang.
− Først sender de over en tegning som gir oss mulighet for å bygge produksjonsunderlag på bruket her. Vi returner tegningen til bestiller/entreprenør for godkjenning, slik at de er sikre på at det vi skal lage stemmer med bestillingen. Når den er godkjent, setter vi i gang hele prosessen, forteller Martinsen. Etter at kummen er godkjent, blir tegningene sendt til produksjon i Loes fabrikk i Hokksund.

− Når armaturet kommer tar vi to ganger mottak, for å sikre oss at alle deler har ankommet. Da sjekker vi både innhold og at alle delene er ubeskadiget. Hvis det er avvik, tar vi kontakt med leverandør umiddelbart.

VA-miljøblad 112 er grunnstammen i en moderne vannkum, men Aqua-Safe standard har tatt det et steg videre, sier Anders Martinsen avdelingsleder Aqua-Safe hos Loe rørprodukter

Sjekklister
Når alt er på plass er det kun sertifisert Aqua-Safe-personell som skrur de ulike delene sammen og monterer kummen i henhold til ulike leverandørens spesifikasjoner. På fabrikken til Loe har de bygget en egen hall for montering av Aqua-Safe vannkummer. Verkstedet er rent og pinlig ryddig. Lokalene rengjøres hver dag for å unngå at det kommer forurensing inn i ventiler og rørdeler.

− Det er mange ting å ta hensyn til, blant annet følger vi alltid pakningsleverandørs spesifikasjoner for moment, og sikrer oss at alt blir gjort i henhold til boka, forteller Martinsen som startet sin VA-karriere i grøfta. Der jobbet han som ADK1-sertifisert rørlegger.

Montøren skrur hver bolt systematisk til etter et skjema. Når boltene har fått riktig moment merkes de med en merkepenn.

− Etter at vi er ferdig med å skru begynner vi på sjekklister. Montøren følger sjekklista og huker av alt som er gjort på armaturet. I tillegg har du en kontrollinstans som sjekker at dette er gjort korrekt. Det er jeg eller han som er produksjonsleder for bløtstøp som kan utføre den kontrollsjekken. Alle som er innblandet i Aqua-Safe hos oss skal være sertifisert og ha høy kompetanse på vannkummer.

 

Har tatt det et steg videre
− Hvis vi føler at vi trenger ekstra sikring av utførelsen, for eksempel hvis en konsoll ikke står i senter i kummen, sender vi saken over til Anders Nygård i Basals Aqua-Safe servicekontor. Han gjør sine beregninger og evt. godkjenner utførelsen. Hvis rotasjonen ikke overstiger konsollens maksimale styrkeklasse får vi OK, eller så får vi anbefalte endringer derfra. Som vi da legger inn og utfører for så å få Aqua-Safe-godkjenning på kummen, sier han og legger til:
− VA-miljøblad 112 er grunnstammen i en moderne vannkum, men vi har tatt det et steg videre med vår Aqua-Safe standard. Det er en god del hakk opp, sier Martinsen. Han forteller at Aqua-Safe kontoret ofte blir involvert også i tilbudsfasen, slik at de får godkjenning på forhånd om at alt er OK.

− Hvorfor er Aqua-Safe standarden bedre enn VA-miljøblad 112?
− Det er mange likheter, men vår standard stiller høyere krav til utførelse av kummen. Du skal ha alt på stell. Miljøbladet er en mer generell standard, mens vår er tydeligere i forhold til utførelsen av jobben som skal gjøres.

«Vi leverer alt ferdig og komplett, alle løp plugges før forsendelse.
Plug and play rett i grøfta!»

Plug and play
I 2019 rullet de første prefabrikkerte kummene ut fra Hokksund. Kapasiteten i lokalene er 12 kummer om dagen, men normalt ferdigstilles det noen færre hver dag. Når VA forum er på besøk står det syv kummer på rekke og rad som skal ferdigstilles samme dag.

− Vi har levert flere hundre kummer siden oppstart. Vi ser at de samme kundene kommer igjen. De ser at det er kvalitet i alle ledd, og den forutsigbarheten er god for kunden. Kosten går opp i opp, og de får en hundre prosent tett vannkum. Vi har vårt på det tørre som leverandør, og den fagkunnskapen vi sitter på her er vi veldig stolte av, sier han.

Martinsen forteller at problemet for vannkummer før Aqua-Safe ble lansert var at ingen hadde ansvaret for helheten.
− Hvem skulle man henge bjella på hvis noe var feil? Vi leverer alt ferdig og komplett. Plug and play rett i grøfta! Jeg har ikke vært borti noen krisekummer der det har gått galt, men er det et problem så løser vi det med en gang. Det er ikke noe å diskutere. Vi skal løse problemer som har oppstått.

Til evig tid
All dokumentasjon på Aqua-Safe kummene legger Anders Martinsen inn i en logg.
− Der kan jeg gå inn hvis en kunde ringer om en to år gammel kum. Vi bygger mapper ut ifra hvert anlegg og hver eneste kum vi har levert. Der har vi både konsulentens tegning, vårt produksjonsgrunnlag, sjekklister og bilder av ferdig montert kum. Vi vet eksakt hvilke deler vi har puttet i en kum og vi kan spore alt tilbake. Martinsen synes det er veldig greit å ha den kontrollen.

− Hvis en kommune ønsker å bytte ut en spesifikk del etter noen år, kan vi bistå med hva som er mulig å gjøre. Vi lagrer all denne dokumentasjonen til evig tid og Aqua-Safe kummene våre skal holde i minst hundre år. Det er det standarden tilsier. Han forteller at når det gjelder Aqua-Safe så er det nesten alltid en eller annen tilpasning. Nesten ingen vannkummer er helt like.

− Vi har flere tusen artikler å velge mellom for å lage en kum. Våre vannkummer skal være Rolls Roycen, det beste produktet på markedet med best kvalitet og service, sier Aqua-Safe Martinsen som har stålkontroll på alle vannkummer som leveres fra Loe Rørprodukter.

Konsulentens tegning, produksjonsgrunnlag, sjekklister og bilder av ferdig montert kum blir lagret og kan spores til evig tid.

Del artikkelen: