Smartere digitale kummer

El-Watch AS har utviklet sensorer som tåler tøffe forhold og som gjør det mulig å overvåke tilstanden i kummer i sanntid.

– Vi har gjort tester i kummer. Vi jobber nå med å få på plass et konsept med smarte kummer, sier salgsleder for El-Watch Hallvard Helgetun.

Han viser fram ”nøkkelen” til det hele;  en liten blå brikke, som åpner for helt nye muligheter til innsamling av data.
 
– Denne brukes til å overvåke produksjonsprosesser og tilstanden på maskinparker. Data fra sensorene samles inn, bearbeides og analyseres. Det gir informasjon om tilstanden i anleggene hvor løsningen er montert.
Nye muligheter med Internet of Things
Over hele verden jobber nå de store lokomotivene som Google og Microsoft Azure med det som går under navnet Internet of Things ( IoT).  I korte trekk dreier IoT seg om et nettverk av identifiserbare gjenstander som blant annet er utstyrt med elektronikk, programvare, kamera og sensorer som gjør gjenstanden i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.
 
Smart village
Det er langt fra Silicon Valley til Rindal. Ei lita bygd med ca. 700 husstander og 2000 innbyggere i Møre og Romsdal. Her har El-Watch med sine 11 ansatte installert sensorer på alt fra vann og avløp, nettstasjoner til aldershjemmet. Kanskje er Rindal Norges første ”smart village”?
 
De siste par årene har El-Watch utviklet sin egen produktserie for det industrielle internett som har fått navnet ”Neuron”.  Dette er trådløse sensorer, skytjenester og programvare som er spesiallaget for industri, landbruk, skip og andre anlegg.
Nyttig informasjon
I dag er det svært mye informasjon i norsk industri som går tapt, forteller teknologisjef i El-Watch Tor Øistein Skjermo.
 
– 99 prosent av informasjonen i all industri er lokal og flyktig. Vårt mål er å få all data lagret, slik at den kan brukes til noe. Data fra sensorene samles inn, bearbeides og analyseres, og gir informasjon om tilstanden i anleggene hvor løsningen er montert, sier Skjermo.
Han fortsetter:
– Dermed kan kundene f.eks. utføre preventivt vedlikehold eller øke effektiviteten på sine produksjonsanlegg.
 
Forsprang
Teknologien til El-Watch har vakt oppsikt fordi sensorene er trådløse, svært energieffektive, små i størrelse og at de inngår i en helhetlig løsning.
 
– At det er laget så små trådløse sensorer med levetid opptil 15 år og hurtig målefrekvens blir lagt merke til. Det er mange som er interesserte i oss for tiden, fordi vi har et lite forsprang. Vi har holdt på lengre enn mange av våre konkurrenter, smiler Helgetun, som har mange VA-arrangement i kalenderen sin i tiden framover.
 
Tåler tøffe forhold
El-Watch har testet ut sensorer i kummer. Fram til nå har det vært nødvendig å montere en antenne på kummen, for å få sendt signalene ut.
Dette endrer seg med den nye kommunikasjonsteknologien NarrowBand IoT (NB-IoT) som benytter det eksisterende 4G-nettet. Teknologien er svært energieffektiv, har høy sikkerhet og god rekkevidde.
 
– Da trenger vi ikke å montere antenne lenger for å få signalene ut.
 
– Tåler sensorene forholdene i en kum?
– Absolutt! Det Norske Veritas har godkjent de til bruk om bord på offshore-fartøy. Det betyr at de har vært gjennom harde kvalitetstester. De er godkjent for maritim bruk.
 
Smartifisering av pumpestasjon
I august installerte El-Watch i samarbeid med Powel sensorer i en pumpestasjon i Bergen kommune.
 
– Prosjektet ”Smartifiser pumpestasjon” handler om å samle inn data som man har tilgjengelig på stedet, men som i dag ikke finnes på nett. Målet er å få bedre innsikt i det som skjer i en pumpestasjon, forteller teknologiutvikler Eirik Øvstedal, som føyer til at installeringen av teknologien har gått smertefritt.

Del artikkelen: