Små og tett på

Østfold Betongprodukter AS har funnet hemmeligheten til å lykkes som liten. Møt VA-leverandøren i sandhaugene på Mysen.

Det er travelt på en behersket måte hos Østfold Betongprodukter AS når VA-forum kommer på besøk. Daglig leder og altmuligmann Bjørn H. Nordby håndterer telefoner og bestillinger, mens han hilser velkommen og serverer kaffe. Henning Buer, hjullastersjåfør, lastemaskin- og kjernebor-ansvarlig, samt altmuligmann, frakter rutinert en hel produksjon DN 650 kumringer ut fra fabrikken. Mens Ole Fugleskjelle, produksjons- og kvalitetsleder og altmuligmann, er sammen med Runar Kristiansen, sveiser, jernbinder, produksjonsmedarbeider og altmuligmann, bakerst i fabrikkhallen. Hva de gjør der vet vi ikke, ikke hører vi dem heller. Det er tross alt grenser for hvor mye støy fire mann kan lage. Men å drive en god bedrift, det kan de.

Leverer spesialløsninger
En gang i tiden produserte Østfold Betongprodukter AS alt innen VA og hage, de laget belegningsstein og ”hele pakken”. Hagedelen ble skilt ut for flere år siden, mens produksjonen innen VA fortsatte ved fabrikken, som er sentralt plassert på Momarken i Mysen.
Men tiden og virkeligheten har gjort sitt. Det er kostbart å investere i formutstyr og maskiner, og i realiteten er det ikke mulig for de minste å konkurrere med de største på pris. Men på oppfølging, lokalkunnskap og spesialprodukter kan de små levere like godt som de store, kanskje enda bedre til og med.
Nå produserer Østfold Betongprodukter DN 1200 og justeringsringer i DN 650, de bløtstøper kjegler og topplater, og leverer spesialkummer. De utfører spesialstøp og bearbeider produkter. Kummene og annet i dimensjoner ut over det de lager selv, kjøper de fra Loe Rørprodukter.

Smått kan og være godt
For VA-leverandøren i Østfold er lokal tilknytning og lokalkunnskap, samt nærheten til prosjektene og den muligheten det gir for oppfølging, et klart konkurransefortrinn.
– Vi har evnen til å være på plassen når det trengs, og vi skal levere rett vare, til rett tid og til riktig pris. Det viktigste er nok rett vare til rett tid, sier daglig leder Bjørn H. Nordby.
Kundene er hovedsakelig entreprenører som opparbeider infrastruktur på boligfelt og industriområder, system for overvannshåndtering, samt dren innen landbruk. De leverer også til enkeltstående boligprosjekt, til kommunale anlegg og private vannverk.
Nærområdet består av de syv – åtte kommunene i Indre Østfold.
På sikt er det mulig at Østfold Betongprodukter kommer til å ende opp med å produsere bløtstøp og spesialløsninger. Uansett ønsker de å fortsette å være ”liten, men lykkelig”, som Bjørn Nordby beskriver bedriften. For ting går godt.

 

Betongfabrikk på sandgrunn
De har tegningene klare for et nytt kontorbygg. For ikke lenge siden ble det investert i nytt tak på produksjonshallen, og ut fra hovedporten i østenden kjører en nesten ny Volvo hjullaster. Den ser faktisk helt ny ut. Henning, hjullastersjåfør, polerer hjullasteren både inn- og utvendig hyppig nok til at den kommer til å se helt ny ut også når tiden er inne for å selge den videre.
Femti prosent av de ansatte, det vil si Ole Fugleskjelle og Henning Buer, er medeiere i bedriften. De øvrige eierne er Bente Mysen Lund og Ole Kristian Mysen, etterkommere av en tidligere eier.
Bedriften ligger forresten bokstavelig talt på sandgrunn, på toppen av råvarene. I gamle dager var det en rekke betongfabrikker i området.
Nå er det bare Østfold Betongprodukter igjen, og de har gått over til å kjøpe tilslag fra en lokal leverandør. I disse tider diskuteres det endatil om horisontlinjen, den veldige sandryggen som leverer tilslag til store deler av Østfold, skal vernes.
– Dere har jo fortsatt rikelig med sand på egen grunn, dere kan jo bare begynne å spa?
– Nei takk, det har vi ikke tid til!

Del artikkelen: