Sikkerheten i kummen må være på topp

Vi ønsker at norsk vannbransje skal ta sikkerhet opp på høyeste nivå, og vi vil bidra blant annet gjennom å levere komplette vannkummer ferdig montert og emballert direkte ut på anlegg. Vår nyeste vannkum har fått navnet Basal Aqua-Safe.

Av Terje Reiersen, teknisk direktør Basal AS

Svært få land har satset så mye på kumløsninger som Norge, og jeg ser det som en stor fordel for driftsløsninger både for vann og avløp i norsk vannbransje. En vannkum har en rekke funksjoner som er avgjørende for god drift. Det handler om alt fra lekkasjelytting til trasèsøk, vannuttak, trykkprøving, desinfisering, vannprøving og trykk og mengdemåling.

Jeg tror hele norsk vannbransje skal takke Rørinspeksjon Norge og den tidligere faglige sekretæren i RIN og VA-nestoren, Arve Hansen, for det sterke fokuset på sikkerhet i forbindelse med etablering og vedlikehold av vannkummer. Hansens budskap var at en kumleveranse måtte leveres som en komplett løsning. De ulike delene i en kum måtte passe sammen og bli montert under trygge omgivelser av kvalifisert personell.

Må bygge kompetanse
Mange av dagens VA-ingeniører har svært liten kompetanse på statiske beregninger og laster. Vi som jobber med betong har dette mer eller mindre i ryggmargen fordi vi hele tiden dimensjoner rør og kummer styrkemessig til å tåle den lasten de er forventet å bli utsatt for. Beregning, statikk og konstruksjoner er uhyre viktig for oss, men VA-folk generelt tenker ikke så mye på dette.

Det er grunn til å stille spørsmål ved hvordan rehabilitering av gamle kummer foregår. Kummer fra 50-60 eller 70 tallet blir nå fornyet uten at operatører har kunnskap om kummenes egentlige tilstand, og dermed hvilken fare de utsetter seg for ved å gå ned i kummer av eldre dato. Kummer blir injisert med et nytt stoff og deretter forankres armaturene uten noen som helst kobling mot armering.

Jeg blir bekymret når jeg ser at enkelte kommuner skryter av hva de får gjennomført, uten at de har noen som helst dokumentasjon på styrken i kummen. Hva skjer når en ventil stenges av i en kum? Det kan gå forferdelig galt, og det er grunn til å spørre om dette er en risikosport.

Det betyr ikke at jeg advarer mot rehabilitering av gamle kummer på generelt grunnlag, men det er helt avgjørende at de som bestiller og utfører denne type oppdrag virkelig vet hva de gjør.

Min påstand er at mange VA-ingeniører ikke har den nødvendige kompetansen til å foreta de korrekte beregningene og vurdere krefter. Da blir dette en livsfarlig øvelse, slik jeg ser det. Det kan bli en tidsinnstilt bombe.

Utvikler nye produkter
Som Norges største VA-leverandør innen rør og kummer i betong ønsker Basal å være en utvikler og utveksler av gode løsninger. Vår store satsing det siste året har vært levering av ferdig monterte vannkummer direkte til grøftekanten. Dette skjer med produkter fra de tre armaturleverandørene Ulefos, AVK og Innva.

Vi ønsker at norsk vannbransje skal ta sikkerhet opp på høyeste nivå, og vi vil bidra blant annet gjennom å levere komplette vannkummer ferdig montert og emballert direkte ut på anlegg. Vår nyeste vannkum har fått navnet Basal Aqua-Safe, og vi setter en ny standard som kan bidra til sterkt fokus på sikkerhet i norsk vannbransje. Vi skal levere en 100 prosent sikker vannkum med en levetid på minst 100 år, og oppfylle alle krav etter VA-miljøblad nr. 112.

I tillegg til utviklingen av VA-Miljøblad 112 har vi i Basal også utarbeidet et eget kompetansehefte og en lærebok i alt av blågods, med monteringsanvisninger og funksjonsbeskrivelse. Dette i samarbeid
med de tre nevnte armaturleverandørene, der det meste er ført i pennen av Anders Nygård i Telemark Technologies.

I vår beskrivelse av den nye Aqua- Safe vannkum har vi tatt inn monteringsbeskrivelsene for alle relevante rørdeler fra AVK, Innva og Ulefos. Det er en rekke krav som må innfris for å få betegnelsen «Aqua-Safe» fra oss i Basal. Forutsetningene er blant annet at produsentene av vannkummen skal ha egen 3.parts godkjenning spesifikt for denne produksjonen. Bedriften skal ha egen 3.partskontroll for montering av blågods etter Basal sin egen Aqua-Safe standard og montøren skal ha eksamensbevis på nødvendig kunnskap for sin montering.

Basal har opprettet et eget servicekontor for denne type vannkummer, blant annet også for å kvalitetssikre konsulentenes tegninger av kummer.

Fortsatt en vei å gå
Selv om VA-Miljøblad nr. 112 er oppdatert de siste årene mener jeg likevel at det fortsatt er noen beskrivelser som fortsatt ikke er gode nok, blant annet når det gjelder korrosjon.

Jeg mener konsulentene også har en vei å gå når det gjelder selve prosjekteringen. De er flinke til
å skrive at en vannkum skal tilfredsstille VA-Miljøblad 112, men det er sjelden de beskriver at det skal være enkelt å skifte ut deler, at tegningene skal være påført dimensjonerende krefter, kraftretninger og kummens minimum diameter på bunnseksjonen og høyde. Minimum diameter og høyde er utrolig viktig, for kummen skal også overføre kreftene til omliggende masser uten at kummen forskyver seg. Her ser jeg ofte store mangler i konsulentenes beskrivelser. Kombinasjonen av bunnseksjonens areal og hvor stort passivt jordtrykk som kan mobiliseres må vurderes ut fra grunnforhold på stedet, og må derfor fastlegges under prosjekteringen.

Systemleveranse
Det aller viktigste er likevel at kummene blir en systemleveranse, med kum, forankring, konsoll og armatur i èn og samme leveranse, levert av èn aktør, om det var en entreprenør, grossist, byggherre eller produsent. Det var selve systemleveransen Hansen også var en forkjemper for.

Sluttdokumentasjon
Et viktig skritt er at vi skal få et godt system for kontroll, merking og sluttdokumentasjon. På selve konsollen er det svært viktig at boltene er fri for epoxy for å sikre korrekt moment.

  • Armatur må være dimensjonert for innfesting
  • Konsoll må være dimensjonert for opptredende krefter
  • Innfesting av konsoll i kum må være dimensjonert for opptredende krefter
  • Kreftene i kummen må overføres til passivt jordtrykk
FERDIG MONTERT: Det blir mange bolter som skal skrus i en vannkum.

Del artikkelen: