Powel vil utvikle en digital tvilling for vannbransjen

Vannbransjen må fortsette å digitaliseres for å takle utfordringene i årene som kommer, mener Powel.

– Vi har jobbet i mange år med å digitalisere vannbransjen sammen med våre kunder. Nå vil vi samle vår utvikling under en ambisiøs visjon om å bygge en digital tvilling for vannbransjen. Målet er å skape en helhetlig fagløsning for vannbransjen, sier Eirik Aartun, forretningsutvikler i Powel.
 
Han tror at en digital tvilling kan gi vannbransjen bedre og mer effektive arbeidsprosesser.
– Tvillingen vil gi mer informasjon til datadrevne beslutninger.
 
Skal gi full oversikt
Den digitale tvillingen skal dokumentere infrastrukturen, integrere seg mot andre IT-system, benytte historiske data, men også tilkoble seg andre datakilder som data fra sensorer, SCADA, kundemeldinger, værdata for å samle all relevant informasjon på et sted.
 
– Med dette skal drift og infrastrukturen knyttes tettere sammen, samle alle relevante data på et sted og dermed gi full oversikt over infrastruktur og flyten i rørene, sier Aartun, som forsikrer om at løsningene som Powel allerede har vil gå inn som en del av den digitale tvillingen.
 
Inviterer til samarbeid
Et mål er at tvillingen, gjennom en sammenstilling av historiske- og sanntidsdata, skal vite hva som har skjedd, hva som skjer, hva som vil skje og kunne simulere enkelte scenarier som beslutningsstøtte.
 
– På de innsamlede og tilgjengelige dataene vil vi bygge avanserte analyser for å bedre beslutningsgrunnlaget for infrastruktureierne. Eksempler på dette kan være å identifisere lekkasjer i både vann og avløpsnettet, monitorere pumper eller overløp, sier Aartun, som ikke utelukker samarbeid med rør- og kum produsenter.
 
– På hvilke områder er dette aktuelt for rør- og kumprodusenter?
– Mer bruk av sensorer i tiden før rørene havner i bakken for eksempel i transportfasen kan gi verdifull data om rørenes tilstand. Det er også behov for bedre instrumenter for montering av flom og overvannsløsninger.
 
Økt kunnskap
Tvillingen skal ifølge Powel være fleksibel, skalerbar og naturligvis cybersikker.
– Tvillingen vil bidra til å øke kunnskapen om infrastrukturen, driften, bidra med kostnadseffektivisering, reduksjon av lekkasjer, bedre ressursutnyttelse og færre uønskede utslipp.
 
Stegvis utvikling
Powel vil utvikle den digitale tvillingen sammen med sine kunder, for å sikre utvikling av de mest verdifulle løsningene.
 
– Utviklingen vil skje stegvis og vi vil tilby tjenester til markedet ettersom de blir utviklet. Først ut av denne typen analysetjenester er Water Alert for identifikasjon av lekkasjer basert på avansert analyse, sier Aartun.
Han mener at Powel med sin kompetanse og eksisterende portefølje har et naturlig godt utgangspunkt for å samle relevante data og lage en digital tvilling for vannbransjen.
 
 

Definisjon Digital Tvilling
En digital tvilling er en digital versjon av en fysisk infrastruktur eller prosess. Den har gjerne en tett kobling mellom den fysiske infrastrukturen eller prosessen gjennom sensorer og andre datakilder for å gi best mulig beslutningsgrunnlag for drift, vedlikehold og fornying. Kunstig intelligens og avansert analyse benyttes for å gi best mulig støtte.

Del artikkelen: