Østraadt Rør Gruppen er ny medeier i Basal AS

Da Basal ble etablert i 2001 ved en sammenslåing av produsentgrupperingene PreBas og Alfanor, valgte Østraadt Rør Gruppen (ØRG) å ikke bli med. Etter 22 år på egen kjøl har de nå bestemt seg for å bli med i samarbeidet.

Johan Wigestrand, konsernsjef i GO Betong AS, som eier ØRG forteller at de historisk sett var knyttet til Alfanor.

– Vi var faktisk med i interimsstyret som i sin tid etablerte Basal. Men vi hadde vært den største i Alfanor, og ville greie oss på egenhånd. Vi har jo hele tiden hatt kontakt med Basal. Sogge Johnsen, adm. dir. i Basal, har vært i tett dialog med oss under prosessen, vi har fått god informasjon og ser at det er fint å bli en del av dette fellesskapet.
Nå ser vi frem til å bygge vårt selskap samme med Basal. Ting gjør seg ikke selv, og vi gleder oss til å ta fatt, forteller Wigestrand.

ØRG har kjøpt seg inn med 18,1 % andel av Basal som er organisert som en allianse, og eies av 19 produsenter og leverandører av VA-produkter i Norge.

Enklere for kundene
– Etter at vi ble med i alliansen ser det veldig bra ut. Jeg vil særlig trekke frem det viktige påvirkningsarbeidet for felles løsninger på for eksempel oljeutskillere eller fordrøyningsanlegg. Ved å samordne felles løsninger, ikke minst når det gjelder materialvalg, blir det enklere. Det er bra både for kundene og oss, sier Wigestrand som nå har gått inn i styret til Basal.

– Vi har også fått med en representant i Basals tekniske utvalg. De driver et arbeid med tekniske utvikling på VA-feltet som kommer hele samfunnet til gode. Det vil gagne alle å få færre varianter eller løsninger å velge mellom.

ØRG består i dag av fire bedrifter, Østraadt Rør i Sandnes, Skarpnes Rør i Nedenes, Norsk Betong i Stokke og Østraadt Øst som har avdelinger i Gjøvik, Skedsmo og Sandvika. Hovedkontoret ligger på Sviland i Sandnes kommune. Selskapene i gruppen er organisert som selvstendige enheter, men samarbeider tett innenfor kundepleie, produktutvikling og deler kompetansen opparbeidet innen betongfaget.

Johan Wigestrand: konsernsjef, GO Betong AS adm.dir., Østraadt Rør Gruppen Foto: ØRG

Wigestrand og Wåland
Etter nesten 30 år som daglig leder/adm. dir. i Østraadt Rør og ØRG har Johan Wigestrand overlatt lederstillingen i Østraadt Rør til Geir Wåland. Han tiltrådte i august som daglig leder/adm.dir. i Østraadt Rør, i tillegg får han rollen som viseadm. dir. i ØRG.

Johan Wigestrand (65 år) presiserer at det ikke ligger noen dramatikk i dette lederskiftet.

– Snarere tvert imot. Det er helt naturlig etter så mange år i denne lederposisjonen og det faktum at jeg nå også begynner «å dra på årene», som det heter.

Wigestrand skal nå vie mer tid og fokusere på rollen som konsernsjef i GO Betong konsernet, hvor Østraadt Rør og ØRG utgjør forretningsområdet kommunalvarer i betong. Han forsetter også i rollen som adm.dir. i ØRG.

– Geir har gjennom tidligere jobber internasjonal erfaring, men vi har ikke ambisjoner om å gå «world wide». Vi har derimot ambisjoner om å spre oss i Norge. Det gir oss mindre risiko å ha spredt virksomheten. Det kan være god aktivitet i en del av landet, mens det er en tøffere tider i andre områder, forteller Wigestrand.

Industrihistorie
Med ØRGs inntreden i Basal er det et solid stykke industrihistorie som blir med i fellesskapet.

– Vi feirer 150 års jubileum i år. Det startet opp med tegl i 1873. vi laget teglrør, murstein og takstein. Vi har en lang industrihistorie med oss. Da vi feiret jubileet sa ordføreren at det rare er at det var bare 800 innbyggere i Sandnes da vi startet opp. Nå er det 80 000 og litt større grunnlag for å drive industrivirksomhet.

– Dere brukte litt tid på å bli med i Basal?
– Det tok litt tid, men når vi nå går inn, går vi «all in», avslutter Johan Wigestrand med et stort smil.

Østraadt Rør AS har en årlig omsetning på NOK 138 millioner og en god inntjening og en sterk finansiell posisjon. Det samme er situasjonen ved ØRG som har en omsetning på NOK 305 millioner. Østraadt Rør AS har 62 ansatte og i hele ØRG totalt er det 110 ansatte.
Ny daglig leder, Geir Wåland, understreker at stor deler av bygge- og anleggsbransjen nok har noen utfordrende måneder, og kanskje år foran seg.

– Men med den posisjonen som Østraadt Rør AS og ØRG har i det norske markedet så er min oppfatning at selskapet og Østraadt Rør Gruppen står godt rustet også for å møte noe mer utfordrende økonomiske forhold i tiden fremover.

Wåland legger også til at GO Betong har langsiktige og økonomiske solide eiere, med lang industriell erfaring og forståelse.

Del artikkelen: