Nye veier, strenge krav

− Hvis man skal henge med i konkurransen om fremtidige oppdrag er det helt avgjørende at man forsker på hva som bidrar til å redusere CO2 i de produktene man leverer, forteller Bjørn Børseth, direktør for kontakt og anskaffelser i Nye Veier AS.

Børseth er glassklar på at det er leverandørene med de beste og mest miljøvennlige løsningene, som vil styrke sin konkurranse-evne i fremtiden.

− Produsentene må spørre seg hvor mye de kan redusere av CO2 innen 2030. Hvis det kommer noen andre på markedet med bedre løsninger vil de som ikke tar miljø på alvor få problemer. Jobb bevisst og følg med på utviklingen. Det er viktig, sier han.

 

Bjørn Børseth:
Direktør for kontakt og anskaffelser Nye Veien AS.

 

Jobb med entreprenørene
For å vinne fremtidige anbud blir det viktigere at tilbyder kan vise til at deres løsning bidrar til å redusere miljøfotavtrykket.

− Den kunnskapen dere i Basal har må også formidles til totalentreprenørene og konsulentene, mener Børseth og legger til at entreprenørene ikke sitter på all kunnskapen.

− Ofte er problemstillingen pris versus klima. Totalentreprenøren tenker ofte for enkelt, de tenker for mye på pris. De må få med seg underleverandører som kan bidra med gode klimavennlige løsninger. De må spørre seg hva som er det beste, og hvordan de skal få til innovasjon og gode løsninger.

Redusere miljøfotavtrykket
For å redusere fotavtrykket forklarer Børseth at man sammenligner med hva utslippet har vært tidligere.

− Når man bygde i 2020 hadde man et avtrykk, men i fremtiden skal vi redusere CO2-avtrykket med 55 % innen 2030 ifølge den nye Parisavtalen. Mens vi til nå har arbeidet med et mål om å redusere med 40 % innen 2030 sammenlignet med i 2016. I praksis betyr dette at et tilsvarende anlegg bygget i 2016 som bygges i 2021 må kutte for å kunne realisere målet om 40 % innen 2030, forteller han.

− Så er spørsmålet hvor man kan redusere utslippene? Man kan velge materialer som slipper ut mindre. Den nye Mjøsbrua skal lages av betong og tre. Det blir en lettere konstruksjon med mindre utslipp, mener Børseth. Han vil ikke gi et endelig tall for utslippsregnskapet til den nye Mjøsbrua på nåværende tidspunkt. Han trekker også frem at man kan kutte mye ved å bruke alternativt drivstoff i maskinparken. Under utbyggingen av ny E6 i Hamarregionen vant Veidekke kontrakten med 41 % reduksjon av CO2 sammenlignet med tidligere tilsvarende anlegg.

− Asfalt fyrt med pellets gir hele 90 % mindre CO2-utslipp, og det var årsaken til at de tilbød å redusere med 41 % i det totale regnskapet.

Betydelig strengere miljøkrav i fremtiden
Bjørn Børseth sammenligner dagens miljøkrav for å få kvalifisere seg til å levere til Nye Veiers prosjekter med høydehopping.

− Før slapp du unna med det du kunne hoppe i det lokale klubbmesterskapet, mens nå må du kunne hoppe bedre enn norgesrekorden. Det er mye man skal ta hensyn til, og det blir ikke noe lettere fremover. Miljøkravene blir bare strengere og strengere. Hvor lista ligger om fem år er ikke godt å si.

Del artikkelen: