Ny rapport om bruk av betongrør

Norsk Vann har gitt ut en ny rapport om betongens fordeler og ulemper som materiale for rør og kummer i VA-anlegg.

Rapporten henvender seg til prosjekterende, entreprenører, kommunale og statlige etater og gir en innføring i betongens materialegenskaper. Den tar for seg betongmaterialets viktigste egenskaper, bruk, anleggsutførelse og HMS-forhold i forbindelse med avløpsledninger og kummer i betong, basert på de produkter som finnes på markedet i dag. Et mål med rapporten er å veilede til riktig bruk av betongrør og kummer, for å oppnå et best mulig resultat. Norconsult har vært engasjert som rådgiver for gjennomføring av prosjektet.

 
Betydelig forbedring av rørenes styrke
Utbyggingen av avløpsnettet i Norge hadde en betydelig økning i perioden fra 1950-tallet til 1970-tallet. Frem til slutten av denne perioden utgjorde avløpsledninger i betong om lag 90 prosent av den samlede mengde avløpsledninger. Fra slutten av 1960-tallet økte andelen avløpsrør av andre materialer. Resultater fra forskning på betongavløpsledninger produsert i Norge viser at det var en betydelig forbedring av rørenes styrkeegenskaper fra slutten av 1940-tallet og frem mot i dag.
 
Positiv trend
Økt kunnskap om betongteknologi og anleggsutførelse samt økte krav til standardisering og styrke har hevet kvaliteten til betongrørene. Rørene har blitt sterkere og har en bedre bestandighet. Derfor er det også sjelden at det er materialet i betongrørene som er årsaken til feil og skader for anlegg bygget etter 1970.
 
Norsk Vann-rapporten inngår i en serie av rørmaterialrapporter, der rapport 173; «Veiledning for bruk av duktile støpejernsrør» ble utgitt i 2010, og en omfattende rapport om plastrør (rapport 232) utgitt våren 2018.
I tillegg kommer det en rapport – «Valg av rørmateriale – praktiske råd» i løpet av høsten 2018. Den skal gi praktiske råd ved valg av rørmateriale og er basert de øvrige rapportene om rørmaterialer (støpejern, plast og betong).
 
Norsk Vann rapport 233/2018 «Veiledning for bruk av betongrør og kummer» er nå tilgjengelig i Norsk Vanns bokhandel.

Del artikkelen: