Nøyaktig på centimeteren – på godt og vondt

Briljant kummer skreddersys for å passe optimalt til sitt formål. Utformes med stor nøyaktighet, for optimale hydrauliske egenskaper. På godt og vondt.

– Briljant? Ja det har vi brukt en god del av. De kummene får bare jubel av driftsfolk. Men de kan være utfordrende å bygge med.

Det sier prosjektleder Hildegunn Kvåle i Vann- og avløpsetaten Bergen kommune. Hun jobber med noe av det mest utfordrende og minst forutsigbare man kan drive med innen kommunal VA. Hun er nemlig prosjektleder på fornying og utskifting, hovedsakelig i Bergens mangslungne sentrumsgater.

50-100 kummer
Hun ble først introdusert for Briljant i 2016, og fikk straks interesse for nyvinningen. Gjennom drøyt fire år har Bergen kommune under Kvåles ledelse fått montert et sted mellom 50 og 100 Briljant-kummer.

Briljant er prefabrikkerte renneløpskummer, som utformes med stor nøyaktighet til installasjonen den skal stå i. Alle vinkler og dimensjoner designes presist i et eget designverktøy, der konsulenten skreddersyr hver eneste kum. Kvåle mener dette er godsaker for de som bygger nybygg. Fra driftsfolk hører hun også bare jubel.

– Suverene hydrauliske egenskaper. De er også enkle å forholde seg til ved spyling og rørinspeksjon, sier hun.

Hun har gjennom praktisk bruk av Briljant-kummer også fått oppleve noen av utfordringene med systemet.

Trangt om plassen
Alle som jobber med VA i bygater vet at det er trangt. Det er trangt oppå bakken, og kan være enda trangere å få plass mellom annen infrastruktur under bakken.

– De er litt større enn vanlige, standard kummer. Det kan være litt utfordrende når det blir helt ned på centimeteren, sier Hildegunn Kvåle.

Hun bemerker også lang leveringstid som en del av bildet. Leveringstiden på Briljant kummer kan være en utfordring, når de ikke lages lokalt. Den største utfordringen oppleves oftest spesifikt innenfor hennes arbeidsfelt: Fornying og utskifting i eksisterende anlegg. De ligger der de ligger, med varierende grad av kartlegging. Presisjon på centimeteren kan være sjelden vare.

– Når du begynner å grave dukker det alltid opp noe du ikke visste på forhånd. Komponenter må ofte flyttes og justeres. Briljant-kummene er designet svært nøyaktig. Når det kommer kummer som er laget så nøyaktig på forhånd, så kan det være vanskelig å få det til å passe ordentlig hvis kummen må flyttes en halv meter. Det har skjedd noen ganger, sier hun.

Det har hendt at man har måttet lage ny kum for å få den til å passe. Da sitter man igjen med en spesifikt designet kum som ikke nødvendigvis kan brukes andre steder. I verste fall må kummen skrotes.

– Det kunne gjerne vært en bedre returordning på sånt, mener prosjektlederen i Bergen kommune.

Utfordringer
Her setter prosjektlederen pekefingeren på noen utfordringer andre sikkert også har kjent på. Vi tar det med videre til Basal, og produktsjef Geir Sogge Johnsen.

Her har man altså designet en Briljant kum, helt etter boka. Grøfta blir åpnet tidsnok til levering. Da viser det seg at kummen ikke kan plasseres nøyaktig der den var tiltenkt, men en halv meter unna. Dermed kan kummen ikke brukes. Er dette en vanskeligere utfordring med Briljant enn med andre typer kummer?

– Dette er dessverre ulempen med spesialproduksjon. Det blir produsert med utgangspunkt i noen forutsetninger. Det er nok enklere å benytte prefabrikkerte spesialkummer på nyanlegg, der man en har større kontroll på antall rør, rørtyper. Og ikke minst at man kan legge rørene samtidig som man monterer kummen, sier Johnsen.

– Hvordan kan man unngå å havne i en sånn situasjon?

– Det er vanskelig. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemet. Vi har nå en mulighet til ekspresslevering, som vil hjelpe litt på produksjonstiden. Dessuten har vi gjort designverktøyet tilgjengelig for de som ønsker å bruke det. Da kan de ute på anlegget tegne opp kummen når de har avdekket samtlige rør og plassering. Men noe produksjonstid må man forvente.

Leveringstid
Prosjektlederen i Bergen mener leveringstiden er for lang. Hva er egentlig leveringstiden på en Briljant kum? Og hvor tett opptil levering kan designet gjøres?

– Vi har en standard leveringstid på 10 dager på Briljant kummer. For hasteleveranser kan vi greie det på fem dager fra bestilling til kummen står på grøftekanten, sier Geir Gammelsrød.

Han er salgskonsulent VA på NOBI i Bergen. Han er godt kjent med at enkelte mener det er lang leveringstid på Briljant kummer til kunder på Vestlandet.

– Ja, vi synes også det er for lenge. Vi jobber med å få ned leveringstiden, sier han.

– Det er jo synd å måtte vrake en skreddersydd kum som ikke kan brukes. Prosjektlederen i Bergen kommune ønsker en bedre returordning på kummer som ikke kan brukes. Er det aktuelt?

– Nei, det er lite aktuelt dessverre. En spesialkum er spesiallaget, på godt og vondt. Den kan ikke returneres. På den annen side er den i topp-klasse på dokumentasjon, kvalitet på løsninger, tetthet på rørgjennomføringer, styrkeberegninger og standarisering, sier Geir Sogge Johnsen.

Del artikkelen: