Loe betong-elementer henter kompetanse fra Sri Lanka

Nyansatte i Lanka Consulting blir først sendt til Loe Betong-elementer for å lære seg norsk arbeidskultur og språk. – Det er helt nødvendig, mener en av initiativtakerne til selskapet, Bård Oddevald.

HOKKSUND: På et kontor hos Loe sitter Harshana Premaratne, adm. direktøren for Lanka Consulting og gjør beregninger for Basal.

– En ny EU-standard gjør at Basal må gjøre nye beregninger av alle rør og rørgjennomganger som brukes av Bane NOR. Vi bruker en vanlig beregningsmetode, men denne gangen må beregningene gjøres mer nøyaktige, forteller Harshana Premaratne, som mener at dette vil slå positivt ut på kostnadene. Vi bruker FEM analyse forteller han.

Må levere på tid

Direktøren for Lanka Consulting skal være i Hokksund i hele 2018.

– Det er litt krevende å styre Lanka Consulting fra Norge. Jeg skal være her i ett år, men skal hjem flere ganger i løpet av oppholdet. Den norske arbeidskulturen er litt annerledes enn kulturen i Sri Lanka. Det tar litt tid å tilpasse seg, men så fremt man gjør en god jobb og leverer på tid går det fint.

Kommer til Hokksund

Dette er Harshana Premaratne sitt andre lengre opphold hos Loe Betongelementer. Første gang var han her i et år for å lære språket og norsk arbeidskultur. Det er en forutsetning for alle som jobber i Lanka Consulting:

– Vår idé har hele tiden vært at de ansatte i Lanka Consulting skal komme og være i Norge i minst et år. Vi mener at det er helt nødvendig at de skjønner den norske kulturen og snakker språket vårt. De må kunne håndtere henvendelser fra kunder på norsk og så er selvsagt den tekniske opplæringen viktig, sier Bård Oddevald.

Startet med Erik Solheim

Historien til Lanka Consulting startet i 2005. Da fant barndomskameratene Bård Oddevald og Lars Kristoffer Loe ut at Loe Betong-elementer. kunne sette ut beregningsarbeidet til Asia. At det ble Sri Lanka har Erik Solheim æren for, forteller Lars Kristoffer Loe, leder for Loe Betongelementer.

– På den tiden ledet han fredsarbeid i Sri Lanka og NORAD støttet bedrifter som ønsket å utvikle forretningssamarbeid med landet. Det hev vi oss på, forteller Loe.

– Vi dro på noen besøk og fikk mye hjelp fra en god samarbeidspartner som kjente landet godt. Det er ikke rett fram å starte firma i Sri Lanka. Det var ikke alle som var like fornøyde med fredsavtalen, men vår gode norske kontaktperson hjalp oss med alt det formelle ved registrering av et nytt firma, forteller Oddevald.

Må dimensjonere for kulde og snølast

I 2006 var Lanka Consulting oppe å gå med tre ansatte. Selskapet utfører beregninger av stål-, betong og eventuelt trekonstruksjoner til Loe Betongelementer.

– Hvordan har det gått?

– Vi synes at det har fungert bra. Det har selvsagt vært oppstartsproblemer og utbytte var ikke mye å skryte av de første årene. Det er vanskeligere å jobbe fra Sri Lanka enn vi trodde og vi har undervurdert hvor viktig den tekniske forståelsen er. De må blant annet lære seg å dimensjonere for kulde og snølast. Det er de ikke vant til.

Hierarkisk kultur

– Hva har vært den største utfordringen?

– Sri Lanka har en langt mer hierarkisk kultur enn vi har i Norge. Her blir ingeniørene fortalt hva de skal gjøre, mens vi er avhengige av ingeniører som tar ansvar for egne prosjekter og leveranser. Vi har et annet forhold til tidsfrister. I Norge holder det ikke å levere tre uker etter skjema. De må lære seg å jobbe mer selvstendig. Ellers er språket en utfordring. Noen lærer det raskt. Andre ikke, sier Oddevald.

Fra venstre: Bård Oddevald daglig leder i Lanka Consulting Norge, Harshana Premaratne, adm. direktør for Lanka Consulting i Sri Lanka 

Tror på den norske modellen

Oddevald har tro på den norske arbeidsmodellen.

– Vi bruker mye ressurser på folka våre, både når det gjelder språk, Norges besøk og teknisk opplæring. Selv om de jobber fra første stund, så regner vi med to års opplæring før de er i full drift. Derfor er vi også svært opptatt av å beholde folka våra. Ti år er et minimum.

I dag teller Lanka Consulting 13 ansatte og målet er å vokse til 20 i løpet av den neste fem årene.

– I Sri Lanka holder vi til i fine lokaler på en bra lokalisering. Vi bruker de nyeste standardene innenfor 3D-modellering og avanserte verktøy. Vi kan tilby en utfordrende jobb som gir muligheter til å reise til Europa. Denne totalpakken gjør at folk er interesserte i å jobbe for oss.

Jenter takker nei

Oddevald har lenge jobbet hardt for å rekruttere kvinner. Det har vist seg å være krevende.

– Det er ikke alle jenter som får lov til å dra på et lengre opphold i Norge av familiene sine. Her er det store kulturforskjeller, forteller Oddevald, som anslår at han sikkert har tilbudt mellom 20 og 30 jenter jobb.

– Nå er det fire jenter i selskapet.

Del artikkelen: