Limer betongen sammen

Om produktet:

 
Brukstid ved 20 grader celsius: 
ca. 1,5 time
 
Brukstid ved 30 grader celsius: 
ca. 25 minutter
 
Kan belastes etter ca. 12 timer
(temperaturavhengig)
 
Forbruk: ca. 1,5 kg/l. Hulrom
 
Farge/ pakke størrelse: 
grå/ 5 kg plast bøtte inkl. herder
 
Lagring: Oppbevares kjølig og tørt. 12 måneder i originalemballasjen. Materialet er ikke følsomt for frost, men før behandlingen må det bringes til romtemperatur.
 
Blandingsforhold A:B   4:1 etter vekt
 
Skjærstyrke*: ca. 10 N/mm2
 
Strekkbindestyrke*: ca. 15 N/mm2
 
Trykk/kompresjonsstyrke*: 
ca. 60 N/mm2  ( iht. DIN 53454)
 
Spes. vekt av blandingen: 1,80 g/ml
 
Varmebestandighet: ca. + 80 C
 
* = Målt i stål/stål- forbindelse
 
Rengjøring: Forurensing av verktøy fjernes med vann mens blandingen er våt/fersk. 

Loe Rørprodukter tilbyr BT- Universal Lim, som holder betongen sammen i kritiske våtsoner.

Det hele startet med at alle rør avvinklinger på avløpsprosjektet Midgardsormen ble limt sammen av HABA-beton i Tyskland, forteller produksjonsansvarlig i Loe Rør-produkter AS, Bjørn T. Ødegård. 

– Vi dro da nedover og besøkte HABA-beton og så på testene som de gjennomførte. I 2012 testet vi limet ut her hjemme, før vi tok limet i bruk i 2013, sier han.
 
2-komponent lim
Limet er et fylt 2-komponent reaksjonslim, som er basert på epoxy.
– Det har omtrent samme konsistens som vanlig sparkel, når det er bearbeidet og klar for bruk, sier Ødegård.
Bruksområdet er reparasjoner i permanente våte områder, kanaler, rehabilitering av kummer og rør i kritiske våtsoner. Det kan brukes for fylling og liming av vanskelige underlag som mineral på metalloverflater eller stål til stål osv.
– Vi bruker det der det er lite plass, blant annet der det er behov for avvinkling på rørgater, og hvor det ikke er plass til kummer eller langbend.
Avviklingen kan variere fra 0 til 45 grader. Ved kapping og sammenliming kan enhver vinkel leveres på bestilling.
– På denne måten kan alle vinkelendringer, horisontalt og vertikalt, i grøft tilpasses noe som sikrer optimal gjennomstrømmingsevne i rørstrengen.
NB! For armerte rør må styrken til rørene vurderes hvis en kapper for mange armeringsringer i produktet.
 
Holder pumpekummer tett
Loe Rørprodukter AS har også levert to svære spesialtilpassede kummer – en DN 3000 og en DN 2000 ig-kum, begge to med en høyde på 8 meter. På grunn av høy grunnvannstand var det ekstra krav om tetthet av kumelementene.
– På grunn av faren for oppdrift ble alle kumskjøter limt, forteller Ødegård.
 
Limer innendørs
Den eneste utfordringen med produktet er at det herder svært seint, hvis temperaturen er under 10°C.
– Vi utfører derfor limingen inne i fabrikken.
Før behandlingen må komponentene ha en romtemperatur på + 20°C.
A og B komponentene blandes godt med en langsomt roterende visp i ca. 2. minutter. Ved for høy vispehastighet vil det dannes luftbobler.
– Hvordan har tilbakemeldingene vært så langt?
– Vi har ikke hørt noe, og det er vanligvis et tegn på at alt er i orden, sier Bjørn T. Ødegård.
 

 

Del artikkelen: