Legger DN3000 betongrør

For første gang i Norden brukes ig falsrør DN3000 betongrør i et vegprosjekt. De er så store at de blir definert som en bru-konstruksjon.

KLETT: Det er ti minus og tælen er i ferd med å sette seg i bakken. Mellom Jaktøyen i Melhus og Sentervegen ved City Syd i Trondheim er arbeidet med ny firefelts E6 i full gang. Her har det første strekket på 90 meter med DN3000 betongrør kommet på plass.
– Leggingen har gått over all forventing, sier Bjarte Tingstad prosjektingeniør i PEAB.
Det er liten tvil om at entreprenøren PEAB er godt fornøyd med de svære rørene. Det bekrefter også Johan Hedlund anleggsleder i PEAB
– Vi har fått et bra produkt med en bra produksjonslinje på fabrikken og samarbeidet har gått meget bra.

FORNØYDE: Det er liten tvil om at entreprenøren PEAB er godt fornøyd med de svære rørene.

Grundige forundersøkelser
Det er Heimdal Granitt og Betong som er leverandør til entreprenør PEAB, mens Loe Rørprodukter Nord AS står for produksjonen av rørene.
– Vi har ikke støtt på noen overraskelser til tross for at dette er et område med mange kvikkleirelommer. Det har blitt gjort grundige forundersøkelser med kjerneprøver og blitt kjørt på store mengder med kalk for å stabilisere leiren, sier Øystein Frantzen, salgsingeniør i Heimdal Granitt og Betong.
Det hele startet med en henvendelse fra noen konsulenter, som lurte på om det var mulig å lage ig3000 mm rør.
– Og det svarte vi ja til, sier Morten Landro, salgsansvarlig Loe Rørprodukter Nord AS.

Vann og fisk
Årsaken til at Statens vegvesen velger å legge så store rør er vannforholdene i området.- Her går det ei elv som stiger veldig raskt ved nedbør. I tillegg ønsker vegvesenet å tilby fiskeoppganger. De vil legge inn tersker i rørene slik at fisken kan gå opp i dem, sier Ole Henrik Svenning, daglig leder i Loe Rørprodukter Nord AS.

Økt etterspørsel etter store rør
Svenning forteller at Loe Rørprodukter Nord AS har jobbet i mange måneder med planleggingen av prosjektet og har holdt mange møter med oppdragsgiver PEAB og Statens Vegvesen.
– Vi har vært nødt til å bemanne opp for å kunne ta på oss prosjektet, og vi har fått hjelp av et selskap for å optimalisere betongsammensetningen. Vi bruker SKB-betong, som står for selvkomprimerende betong, sier Svenning, som forteller at det er stadig flere som etterspør store rør.
– Ja, vi opplever at etterspørselen er økende.

Brukonstruksjon
Det spesielle med denne leveransen er at rør i en så stor dimensjon, regnes som en brukonstruksjon.
– Fra 2500 mm og oppover så definerer Statens vegvesen rørene som en brukonstruksjon. Det betyr i praksis at vi må dimensjonere de som en brukonstruksjon og at det må leveres en ny prosjekteringsberegning for hvert strekk, forklarer Landro.
Totalt er det snakk om fem strekk med til sammen en lengde på 595 meter.

Høye krav til produksjon
350 rør med byggelenge på 1,25 meter skal støpes i fabrikklokalene til Loe Rørprodukter Nord AS i Trondheim. Her er den ene hallen satt av til denne store produksjon, og her jobber fire til fem mann fulltid med produksjonen fram til neste sommer.
– Her lager vi all armering. Vi bøyer armeringen, sveiser den sammen. Ja, ganske enkelt, utfører hele prosessen, forteller Landro, som understreker at det settes svært høye krav til nøyaktighet i hele prosessen.
– Dette er våtstøpte rør, som har en utrolig flott finish. Kvaliteten og styrken er ivaretatt som om det skulle vært tørrstøpt.

FAKTA:
E6 Jaktøyen – Sentervegen. Prosjektet omfatter bygging av firefelts E6 mellom Jaktøyen i Melhus og Sentervegen ved City Syd i Trondheim. Byggetid 2016-2019.

Hva bygges:
• 8 km firefelts veg med planskilte kryss
• Planskilte kryss på Klett og på Hårstad (nytt kryss ved forbrenningsanlegget)
• Ombygging av dagens planskilte kryss på Sandmoen
• Ny jernbanebru over E6 og viltovergang nord for jernbanebrua
• Parallell lokalveg på sørligste del
• Tilbud til gående og syklende blir langs fv. 900 Heimdalsvegen

Spesielle utfordringer:
I området ved Klett er det store kvikkleireforekomster og det er behov for kalk/sement-stabilisering.
For å forbedre områdestabiliteten er det nødvendig å heve og legge om bekken Søra.

Kilde: Statens vegvesen

Del artikkelen: