Kummene forsvinner ned i bakken

Det er bare sju år siden Larvik containerhavn ble oppgradert. Nå må den rehabiliteres.

LARVIK HAVN: – Her ser du at kummene har blitt trykket ned i bakken, sier teknisk sjef for Larvik Havn, Fred Arne Sørum og peker på flerre kummer som er i ferd med å forsvinne ned i bakken.
 
Sørum viser VA-forum rundt på Norges nest største containerhavn, som har kapasitet til å håndtere opp mot 200.000 containere innenfor dagens areal. En terminaltruck Reachstacker er i ferd med å løfte opp en container. Dimensjonene er enorme og det er også aksellasten.
 
– De har en akselbelastning opp mot 100 tonn. Det tar på, forteller Sørum.
 
Det er bare sju år siden containerhavnen fikk bedre kapasitet med en 140 meter nye havn. Samtidig ble også havneområdet innenfor den nye kaia oppgardert med ny belegnings-stein og felles infrastruktur i bakken.

VIKTIG ROLLE: Larvik Havn har kapasitet til å håndtere 200.000 containere og er et viktig knutepunkt.

– Ikke riktig dimensjonert
Norges nasjonalbergart, Larvikitt utvinnes i steinbruddene omkring Larvik.  Steinen er en stor eksport-artikkel. Årlig eksporteres et steinvolum på rundt 1 million tonn ut fra Larvik Havn.
I tillegg utgjør stål- og treprodukter, prosjektlaster, offshoreinstallasjoner og import av råvarer til Felleskjøpet en stor del av den daglige aktiviteten i havnen. Med andre ord det er tunge laster som skipes ut fra havnen. Og det synes på containerhavnen som er bygd i et område som tidligere var avfallsdeponi. Det er utfordrende å få komprimert grunnen godt nok og selv om havnen er bygd opp etter vanlige standarder, så er det ikke tilstrekkelig, forteller Sørum.
 
– Vi må bare erkjenne at de løsningene vi valgte ikke hadde riktig dimensjonering, sier teknisk sjef, som i dag ville valgt asfalt framfor belegningsstein.
 
– Vi veide for og imot belegnings-stein. Vi ønsket noe som var enkelt å vedlikeholde. Det viste seg å ikke stemme.
 
Etterlyser felles standarder
Larvik Havn har gjort en inspeksjon av kummene, som har blitt trykket ned i bakken.
 
– Den øverste ringen er trykt ned, men rør og kummer er hele. Merkelig nok, sier teknisk sjef, som i dag ville valgt en helt annen dimensjonering.
 
– Vi ville nok valgt solide runde kummer i forhold til dagens rektangulære trekkeklummer, som er bedre i forhold til styrke og valgt for eksempel Basals løsninger, eller tilsvarende for tunge laster, sier Sørum. Han hadde gjerne sett at det ble etablert felles standarder for dimensjonering for tunge laster, da det etter hans erfaring er lite oppmerksomhet rundt lastgrunnlag for havner.
 
 

KREVENDE: Teknisk sjef for Larvik Havn, Fred Arne Sørum ville i dag valgt andre tekniske løsninger for dette krevende havneområdet.

 
Gjelder ca. 30 kummer
Larvik Havn må nå gjøre noe med containerhavnens kumløsninger. Først fikk de støpt en pilot. En betongplate på 3m x 3m.  Den er lagt rundt en kum og fungerer godt. Dette ble derimot en dyr løsning for alle kummene på havneområdet.  Her finnes det blant annet trekkekummer, kabelkummer og kummer med drikkevannsforsyning som gnager seg ned i bakken. Det er snakk om opptil 30 kummer. For å få noen råd, kontaktet derfor Larvik Havn Ulefos Jernverk.
 
– Ulefos har vært ute en vinternatt før. De foreslo at vi kunne montere en lastfordelingsplate rundt kummene og det vil vi forsøke nå, sier Sørum, og viser fram noen tegninger. Han er også svært fornøyd med rådene han har fått av Basal AS.
 
– Vi vil nå sette i gang med rehabiliteringen. Nå ser jeg lyst på tilværelsen.
 
Lastfordelingsplater
Tre lastfordelingsplater fra Ulefoss Jernverk vil bli testet ut først.
 
– Dette er ikke et problem som vi vanligvis løser og det burde vært gjort et annet grunnarbeid. Det er et krevende område, sier produkt-utvikler Tom Vidar Slåtta ved Ulefoss Jernverk.
 
– Er dette en varig løsning?
 
– Det er vanskelig å si. Vi vil gjerne følge opp og se hvordan det utvikler seg.
 

Larvik havn:

 
Larvik Havn er Norges nest største containerhavn og en viktig port til Europa for transport av gods og personer. Havnen som ligger på vestsiden av Oslo-fjorden har en kapasitet til å håndtere 200.000 containere innenfor dagens havneareal. Det er Larvik Containerterminal AS som står for den daglige driften av containerterminalen.
 
Kilde: Larvik Havn

Del artikkelen: