Knallsterk leveranse til Frøhvelvet

Knallsterk leveranse til Frøhvelvet

Statsbygg rehabiliterer adkomsttunnelen til Frøhvelvet på Svalbard. – Dette er helt klart de sterkeste prefabrikkerte betongelementene vi noen gang har laget, sier salgsansvarlig i Loe Rørprodukter Nord, Morten Landro.

Det er nesten det eneste han kan avsløre om leveransen som er unndratt offentlighet.  – Jeg kan derfor ikke fortelle om de tekniske løsningene.
 
Oppgraderer adkomsttunnelen
Det er ti år siden det globale frølageret ble åpnet av tidligere statsminister Jens Stoltenberg med brask og bram. Hvelvet tilbyr lagring av frø fra hele verden under forhold der frøene kan holdes nedfrosset under bakken i et arktisk klima. Målet er å bevare den genetiske variasjonen innen verdens matplanter, og dermed sikre dem under katastrofer som krig, terrorisme eller naturkatastrofer. I fjor førte imidlertid våtere klima til at det kom vann inn til atkomsttunnelen til frøhvelvet. Vannet nådde bare inn de første 15 meterne av tunnelen. Selve frølageret som ligger 100 meter lenger inne, var uberørt. 
 
Frøhvelvet må kunne motstå et våtere og varmere klima, og derfor bytter Statsbygg ut dagens atkomsttunnel til frøhvelvet med en kraftig og vanntett betongkonstruksjon.
 
– Dette er et prestisjeprosjekt, som er både krevende og interessant å være med på, sier Landro. 

PRESTISJEPROSJEKT: – Dette er et prestisjeprosjekt, som er både krevende og interessant å være med på, sier Morten Landro salgssjef i Loe Rørprodukter Nord AS.

Foto: Mona Sprenger 

Prestisjeprosjekt
Samarbeidspartnere er blant Dr. techn Olav Olsen, som har stått for store installasjoner på norsk sokkel de siste 25 årene. Betonmasthæhre Arctic AS er utførende entreprenør.
 
– Det er artig å jobbe med disse aktørene. Det var Dr. techn Olav Olsen som tok kontakt med oss, for å høre om vi kunne levere forslag til en løsning. Av 11 løsninger så ble vår valgt, sier Landro. 
 
Ifølge en artikkel på Statsbyggs nettside må 17 000 kubikkmeter løsmasser graves ut i forbindelse med rehabiliteringen av adkomsttunnelen. Grunnen under den eksisterende tunnelen vil da forberedes og planeres for støping av nye fundamenter. En ny adkomsttunnel i betong vil bli etablert og støpt sammen med baksiden til portalbygget. Byggegropen vil fylles med frostfrie masser lagvis sammen med kjølerør. Over massene vil det legges matter som leder bort overflatevann fra byggegropen. Planen er så å fylle på med stedsegnet masse. Etter at byggegropen er lukket vil massene fryses for å gjenetablere permafrosten. 
 
Svalbardtur
Han forteller at Loe Rørprodukter Nord har gjennomført store tilpasninger av produksjonsutstyr i forbindelse med leveransen.
 
– Alt ble levert i henhold til tidsfrist og vi planlegger nå en tur til Svalbard for å se på monteringen.
 
Prosjektet inkluderer i tillegg til ny adkomsttunnel i betong, et servicebygg for å flytte nødstrøms- og kjøleaggregater og annet elektrisk utstyr som avgir varme ut av tunnelen, samt nødvendige sikrings- og styringssystemer. Frøhvelvet er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Endelig ferdigstillelse av anlegget er beregnet til mai 2019.

STORE: Refabrikerte betongelementer fra Loe Rørprodukter Nord på vei til Svalbard.
Foto: Morten Landro

Fakta om frøhvelvet
Frøhvelvet er verdens største sikkerhetslager for frø. Det ble åpnet av den norske regjeringen i 2008. Hit sendes frø fra hele kloden for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hvelvet har kapasitet til lagring av 4 millioner frø. I dag har 930 000 frø plass i hvelvet.

KILDE: Statsbygg

Del artikkelen: