Isolokket beskytter mot frost

Basal har inngått samarbeidsavtale med produsenten av Isolokket, et funksjonelt lokk som forebygger frost i kummer.

– I Vefsn kommune monterer vi Isolokket i alle nye vannkummer, og i vannkummer som åpnes i løpet av sesongen. Isolokket beskytter godt mot uønsket frostgjennomslag fra kumtopp og gir mindre risiko for nedkjøling i kum, sier arbeidsleder Morten Røsdal i Vefsn kommune om Isolokket.

Produktet Isolokk har en kjerne som gir god isolasjon og beskytter mot frostgjennomtrenging. Isolokket plasseres i flyterammen på kummer, og forebygger mot frostinntrengning ovenfra. Isolokket består av to halvmåneformede deler av et isolerende materiale. Disse er sydd inn i veiduk klasse 2, og er ”hengslet” på midten. Lokkets løftereimer gjør det enkelt å håndtere lokket både når det legges på plass, og når det fjernes. 
 
Lokket produseres av Tysnes Industri AS. Firmaet har nå inngått en samarbeidsavtale med Basal om produksjon og salg av lokkene.
 
Tysnes Industri AS ligger på Tysnes, en øy like sør for Bergen. Bedriften ble etablert i 1996. I 2004 flyttet de inn i et nybygg og har en moderne maskinpark. Tysnes Industri AS har gode fagkunnskaper og bistår kundene i utvikling av nye produkt. Produksjonen har kontinuerlig kvalitetskontroll, noe som sikrer stabil og høy kvalitet på sluttproduktet. Bedriften sysselsetter arbeidstakere som har behov for en tilrettelagt arbeidsplass, har seks personer i administrasjonen og 17 personer som arbeider ved virksomheten gjennom ulike tiltak.
 

Del artikkelen: