Informasjonsmøter med fokus på stikkrenner

Basal setter fokus på stikkrenner og vil utover vinteren tilby informasjonsmøter om hvorfor stikkrenner lagt med betongrør er et trygt valg.

Stikkrennene er svært sentrale for å forhindre skader på vei- og jernbaneinfrastrukturen vår, når regnet først kommer. Gjennom stikkrennene skal vannet ledes trygt under vei og jernbane, de finnes overalt, og er så vanlige at man fort overser dem. Dette ble tydelig under sommerens flomhendelser hvor stikkrenner ble satt på prøve, og flomvann kom på avveie mange steder. Basal setter derfor nå fokus på stikkrenner med informasjonsmøter om hvorfor stikkrenner lagt med betongrør er et trygt valg.

Basal samarbeider med bedrifter over hele Norge
Terje Reiersen, Teknisk direktør i Basal har jobbet med rør- og kum systemer i betong siden 80-tallet. Han har i alle år vært opptatt av god utførelse av stikkrenner, og ønsker fremover treffe byggherrer, entreprenører og konsulenter for å dele Basal sin erfaring med bruk av betongrør til stikkrenner.

– En stikkrenne skal tåle den lasten den utsettes for, det vil si aktuelle jernbane og veglaster. Den må også planlegges med stor nok hydraulisk kapasitet til å håndtere den vannmengden som man forventer at den kan bli utsatt for. Dette er grunnleggende, men det er så mye mer vi ønsker å belyse forteller Terje. De siste årene har vi også fått ny kunnskap og vi har spennende prosjekter på gang. 

Agenda for informasjonsmøtene: 

  • Verdifulle erfaringer fra flom hendelsene sommeren 2023
  • Installasjon
  • Dagens inn- og utløps konstruksjoner i betong
  • Ristløsninger
  • Betongrørs styrke, vekt og bestandighet gir robuste stikkrenner
  • Betongrør gir større fleksibilitet i bruk av masser
  • Stikkrenner i betong og miljø

Interessert i informasjonsmøte?
Terje Reiersen vil fremover treffe byggherrer, entreprenører og konsulenter for å dele Basal sin erfaring med bruk av betongrør til stikkrenner.

Det er den lokale Basal bedriften som legger til rette for møtene. Møter avholdes digitalt eller fysisk etter avtale.

Ta kontakt med:
terje.reiersen@basal.no
eller din lokale Basal bedrift for å gjøre en avtale.

Del artikkelen: